Национален форум по спелеология

Ръководството на БФСп кани всички пещерняци да вземат участие в Националния пещерен сбор (Национален форум по спелеология) на 26-28 октомври в Националния пещерен дом с. Карлуково.

Провеждането на Национален форум по спелеология цели да възстанови позабравената вече традиция за ежегодно провеждане на Национален пещерен сбор и то в един осъвременен и обогатен формат. Идеята на този форум е да събере всички български пещерняци, независимо от тяхната клубна, федерационна, дружественна, партийна, класова и расова принадлежност, за да можем да обсъдим въпроси, които вълнуват всички нас като например – подръжката, обогатяването и ползването на картотеката на българските пещери и техните GPS координати и др. подобни въпроси. По тази причина форума ще включва разнообразни активности, така че да бъде интересен и полезен с нещо за всеки.

Затова в него ще бъдат включени:
1. Видео салон с прожекции на филми и презентации на пещерна тематика, включващи експедиции, състезания, пещерно-спасителски акции, проведени по света и у нас.
2. Научно-практическа конференция, на която ще бъдат представени резултати от изследвания и проучвания на пещери, включително много такива, които са в процес на провеждане и развитие. Тя ще включва както специализирани научни изследвания по спелеология и действащи проекти в тази област така и проучване и картиране на пещери, изгражане на ГИС бази данни за пещери и т.н.
3. Кръгла маса за обсъждане на въпроси, които вълнуват всички пещерняци.
4. Тържествено връчване на плакети и поздравителни писма на клубове навършили юбилей през годината.
5. Проникване в пещери в района.
6. Песни и танци на народите и пещерни купони, такива каквито си ги направим.

Общи условия

Във форума могат да участват всички пещерняци и бъдещи пещерняци, учени спелеолози, членове на техните семейства и приятели. Не е необходимо участниците да имат предварителен опит в картиране, физическа или техническа подготовка за участие във форума.
Основната част от хората ще нощуват на палатков лагер. За конференцията и прожекциите ще ползваме аудиторията в Националния пещерен дом. Който иска може да нощува там на собствени разноски.

Заявки за участие

За участие във форума не е необходимо да се изпращат предварителни заявки, освен за:
1. Участие във видео салона – изпращайте заявките си на tonisv@gmail.com.
Заявката трябва да включва: име на филма или презентацията, автор (авторски колектив), пещерен клуб, кратък анонс за филма или презентацията, формат на файла, в който е записан видеоматериала или презентацията, времетраене на филма или презентацията.
2. Научно-практическата конференция – изпращайте заявките си на yyshopov@yahoo.com.
Заявката трябва да включва: име на доклада, автор (авторски колектив), пещерен клуб или месторабота на авторите, формат на файла, в който е записана презентацията и видеоклиповете в нея (ако има такива).

Крайният срок за получаване на заявките за участие е 15 октомври 2018 г. 

До 20 октомври ще изготвим и изпратим програма на Конференцията и на видео салона.

Материалите от конференцията ще бъдат отпечатани в следващия брой на Бюлетина на Българска федерация по спелеология.

Материални условия

Участието във форума ще бъде безплатно за всички.
Транспортните, дневните разходи и нощувките са за сметка на участниците.

Председател БФСп,
Доц. Явор Шопов

Споделяне