Покана за състезание в пещера „Oрлова чука” 2019

Уважаеми колеги, имаме удоволствието да Ви уведомим, че на 6 април ще се проведе Състезание в пещера „Орлова чука”, организирано от Българската федерация по спелеология /БФСп/ и Спелео клуб „Академик” към СТПД „Академик” – Русе с частичната финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта.

Цел и задачи на състезанието

  • Състезанието се провежда за трета поредна година и в него могат да участват: ученици в гимназиален етап на обучение, студенти и курсисти в курс „Пещерняк“.
  • Привличане на повече млади хора към спорта и природата.
  • Запознаване на участниците с пещерата и нейните особености, със спелеологията и с региона по поречието на река Русенски Лом.

С въпроси по организацията се обръщайте към ръководителя на състезанието: председателя на СК „Академик”- Русе към СТПД „Академик” – Русе Тихомир Енчев, GSM 0890 902 140 или на електронна поща: sc-akademik-rs@abv.bg и speleoakademik@gmail.com.

Право на участие в състезанието имат:

  • отбори на ученици от 8 до 12 клас включително;
  • студенти;
  • курсисти в курс „Пещерняк“.

В отборите се включват: 1 ръководител и до 10 участници.

За участие се изискват следните документи:

•    Предсъстезателен медицински преглед или декларация, подписана от участника, че е клинично здрав и не страда от психично заболяване;

•    Застраховка на всеки участник за най-малко 1000 лв. или декларация, че участникът участва в състезанието доброволно и на собствена отговорност;

•    За ненавършили 18 годишна възраст – разрешение за практикуване от родителите или настойниците.

Екипировка и съоръжения:

  • Организаторите осигуряват: каски, челници, карти и контролни талони.

Елементи, включени в състезанието:

Участниците на старта получават карта с маршрута за движение и контролен талон. Съдията на старта вписва стартово време и участникът стартира по зададения маршрут в пещерата. Преминава през всички контроли по маршрута и перфорира своя талон. На финала съдията  вписва финалното време и прибира контролния талон.

Регистрация и техническа конференция:

Регистрацията ще започне на 8 март и ще продължи до 1 април.

Заявка за участие се подават чрез регистрационната форма от ръководителя на отбора.

На 06 април от 10:30 часа ще бъде проведена техническа конференция с отборите, която ще включва:

•    разяснения по провеждането на състезанието;

•    теглене на жребий за реда на представяне на отборите.

Отборите ще се явят при равни условия, като оценката и класирането ще се извършва по точкова система, съгласно Правилника.

ПРОГРАМА:

06 април

до 10:00 потвърждаване на регистрацията

10:30 –  техническа конференция и жребий за реда на представяне на отборите.

11:00 – начало на състезанието

14:00 – награждаване и закриване на състезанието.

Класиране:

Класирането ще бъде комплексно, като ще се образува от събрани контролни точки в талона, време на преминаване на маршрута, съгласно Правилника. При равен индивидуален резултат Комисията си запазва правото да задава допълнителни въпроси, с цел изясняване знанията и уменията на участниците и правилното им класиране.

Ще има отборно и индивидуалното класиране от 1 до 3 място ще бъдат раздадени: купи, медали и материални награди, осигурени от спонсори.

Дневните и пътните на участниците са за сметка на самите участници.

Партньори на състезанието са: Община Две могили, РУ „Ангел Кънчев”, Студентски съвет към РУ „А. Кънчев“ и СК“Компас-крос“ – Русе. Място на провеждане на състезанието – пещера Орлова чука, с. Пепелина, Русенска област.

Успех на всики участници!

Споделяне