Покана за откриване на музея на родопския карст

Музей на родопския карст и Община Чепеларе Ви канят на официално откриване на музея след цялостната му реконструкция и модернизация.

Събитието ще се проведе на 12 октомври 2019 г. от 17:30 часа в сградата на музея – ул. „ Шина Андреева“ 7А, гр. Чепеларе.

Музеят на родопския карст, който е уникален по рода си и е единственият музей на пещерите в Югоизточна Европа, е вече отворен за посетители.

Той беше изцяло обновен и получи изцяло нов дизайн и визия със средства по проект „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция“ (INTEGRA_TOUR), който се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в програмата Гърция – България.

През предходната година са извършени основни ремонтни дейности на всички помещения в сградата на музея. Изцяло е подменена ВиК системата, електрическата и отоплително-вентилационните инсталации. Изградени са нови озвучителна и пожароизвестителна инсталации. Положени са също нови настилки, стенни облицовки и окачен таван. В стените са вградени ниши за излагане на експонати. Изградена е нова декорация, имитираща карстова пещера с отливки и други материали от скулптурната техника, обособено е помещение за сувенири, пространството в централната зона на музея е преустроено в мултимедийна зала.

В изпълнение на дейностите по проекта, оборудването в музея вече е изцяло обновено. Музейните експонати са разположени и аранжирани върху съвременни нови стъклени шкафове, изложбени маси, полици и витрини.

Напълно оборудвана мултимедийна зала с мултимедиен проектор, компютърна система и екран, ще представят на посетителите животинските видове, които живеят в пещерите и  тези, които са ги обитавали в миналото. Уред за холограмно изображение също ще представя животните, както и хората, обитавали пещерите преди хиляди години. Посетителски  столове с метална конструкция и еко черна кожа гарантират комфорта на туристите в мултимедийната зала. Нови мебели за сядане тип табуретка, осигуряват почивка в изложбената зала на посетителите.

Модулна сцена с покривна конструкция, снабдена с прожектори и озвучителна система, също е част от оборудването, закупено в рамките на проекта. Тя е разположена на пл. „Олимпийски“, в центъра на град Чепеларе и  ще служи за изнасяне на беседи на открито и провеждане на различни мероприятия.

С обновения музеен интериор, както и реализираните до момента по проекта дейности, Община Чепеларе се стреми да подобри и съхрани местната култура, природните туристически ресурси и да популяризира различните форми на туризъм, които осигуряват възможности за взаимодействие между туристите и местните жители.

Източник: Община Чепеларе

Споделяне