Покана за експедиция „Тененгебирге 2017”

Експедиция „Тененгебирге 2017“ година ще се проведе в периода: 19 август – 10 септември 2017 г.

Организатори: Българска федерация по спелеология и Пещерен клуб и спелео училище „София“.

Основна цел на експедиция „Тененгебирге 2017“ ще бъде продължаване на проучванията в пещера S20 (открита от българска експедиция през 1983 г., с дълбочина от -526 м по карта от 2016 г.), и без да е достигнато дъно.

Допълнителни цели:

  • Прекартиране и търсене на нови части в S01 (-584 м) и S02 (-460 м), тъй като няма изцяло запазени данни;
  • Проверка и картиране на потенциални входове на пещери;
  • Прекартиране на известните вече пещери започващи с S, за които няма запазени данни.

Всички желаещи за участие в експедиция „Тенегебирге 2017”, моля да попълнят коректно приложения регистрационен формуляр и да го върнат до 17 април (понеделник) на ел. поща: bfs@speleo-bg.org

Регистрационният формуляр може да изтеглите като rtf формат (удобен за директно попълване) или pdf формат.

Данните в регистрационния формуляр са необходими за застраховки на участниците и разрешителни за работа на територията на природен резерват „Тенегебирге“.

Условия за участие и финансиране

Експедицията е включена в календарния план на БФСп и има одобрено финансиране, в което влизат: обща екипировка за проникване и изследване на пещери, храна, обща аптечка и други консумативи за периода на експедицията. Не влизат пътните разходи на участниците от България до Австрия и обратно.

Приоритетно ще се разглеждат заявки на участници за целия период на експедицията. Общият брой участници няма да надвишава 16 души, а окончателният състав ще бъде избран от ръководството на експедицията.

Предварителен план

19 август – отпътуване от България;

20 август – пристигане в изходния пункт селцето Обершефау и подготовка на багажа за пренасяне към базов лагер;

21 – 23 август – изнасяне на багаж и подреждане на базов лагер; начало на проучвателните дейности;

24 август – 5 септември – експедиционна дейност: проучване, изследване, картиране на пещери;

6 – 7 септември – разекипиране на обектите, сваляне на багажа към Обершефау;

8 септември – приключване със свалянето на багаж, пране на инвентар;

9 септември – отпътуване към България.

Допълнителна информация

Участниците трябва да си подготвят подходяща екипировка за базов лагер и за работа в студени, алпийски пещери с течаща вода. Имайте предвид, че температурите в изследваните пещери варират между 0 и 3 градуса. А на повърхността температурите може да достигат до 30 градуса през деня и да паднат до отрицателни стойности нощно време. Може да има проливни дъждове, ветрове и дори сняг, както се случи по време на експедициите през 2014-та и 2015-та година, а и през 80-те години.

История на проучванията

Информация и снимки от експедициите през последните години може да прочетете на следните линкове:

Тененгебирге 2016

В търсене на дъното – българи в бездните на Алпите

Споделяне