Покана за експедиция „Добростан 2016“

„СК Пълдин“, съвместно с БФСп организира провеждането на пещерна експедиция „Добростан 2016“. Експедицията ще се проведе в периода 21-24 май 2016 г.

Цели на експедицията:

Пещера Иванова вода
Пещера Иванова вода

1. Картиране на пропастна пещера Дружба в нови части
2. Локализиране и сваляне на GPS координати на повърхностни карстови форми /въртопи, валози/ на територията на платото с цел ползването им за създаване на хидрогеоложка карта на подземните пещерни водни системи.
3. Изваждането и депонирането на отпадъци от пропастта Топчика, останали след провеждането на подземен експеримент миналия век.
4. Копаене на перспективни кални тапи в пещерите Ледницата и Иванова вода, както и укрепване и разкопаване на най-голямото губилище (понор) на платото.

Лагеруване и организация на експедицията
1. Базовия лагер ще бъде уточнен допълнително в зависимост от броя на участниците, но най-вероятното място е поляна на 500 м по черен път от единствената чешма на платото в посока пещера Ледницата. Организаторите ще предоставят точни координати и ще поставят указателна табела на видно място след с. Добростан.
2. Всеки участник в експедицията трябва да разполага със собствен бивачен инвентар и посуда за хранене.
3. Организаторите осигуряват щабна тента за готвене и хранене, която побира 20 души, щабна палатка за експедиционния инвентар и картировачни пособия и техника.
4. Инвентар, необходим за екипиране, картиране, взимане на координати, копаене се осигурява от организаторите, с изключение на личната екипировка за ТЕВ и проникване в пещери.
5. Вода за хигиенни нужди и полева тоалетна ще се осигурят от организаторите. Питейната вода е грижа на всеки участник.
6. Храната частично се поема от организаторите.

Моля изпратете заявка за участие в експедицията в срок до 15.05.2016 г. на интернет адрес: sk.paldin@gmail.com

Всеки участник в експедицията при регистрацията си трябва да:
1. Представи валидна застраховка „Злополука“ или друга с минимално покритие 1000 лв.;
2. Представи медицинско или декларация, че участникът е клинично здрав.

Лица за контакти:
Боян Георгиев – 0888976397
Лъчезар Ковачев – 0885999788

Споделяне