Покана за включване в Комисия по опазване на пещерите и карста към БФСп

Задачата на всеки пещерняк е да открива, проучва и опазва пещерите. Ние, пещерняците сме хората, които първи и понякога единствени стъпваме в нови и неоткрити пещери. Нашите действия влияят до голяма степен на бъдещето на всеки един от прoучените от нас обекти. Отговорността да бъдем добри стопани и да съхраним подземните красоти и обитатели е изцяло наша. Затова и опазването на пещерите трябва да бъде поставено като една от основните цели на пещерното дело.

Българска федерация по спелеология има огромен принос за опазване на пещерите, но все още имаме много работа, за да можем да решим всички проблеми и постигнем равновесие между дейностите по проучване, опазване и природосъобразно ползване на пещерите.

Като инструмент за работа към БФСп беше създадена Комисия по опазване на пещерите и карста. За съжаление в последно време поради липса на хора тази комисия не функционира, което е довело до натрупване на належащи задачи и проблеми. Все още нямаме главния инструмент, който ще ни позволи да действаме за опазването на пещерите, а именно – Законът за пещерите, чийто проект очаква преглед и редакция. В неговото обсъждане и редактиране трябва да се включат широк кръг от пещерняци, особено такива със специална компетенция в неговата сфера, за да бъдем сигурни, че този закон ще е полезен за дейността на пещерняците, за опазването на нашите пещери и на родната ни природа. Сигурни сме, че много хора са заинтересовани за бъдещето на пещерите, но досега не са били запознати с необходимостта да се включат активно в подобна дейност.

Каним всички, които се интересуват от опазването на пещерите да се включат в Комисията по опазване. В БФСп членуват специалисти – спелеолози, които могат да допринесат много за опазването на пещерите, необходимо е само желание и отдаване на съвсем малко време, за да се постигнат чудесни резултати. Призоваваме учените, които работят в пещери да се включат в Комисията. Да бъдем експерти с влияние в областта си е чудесно, но е необходимо и да впрегнем уменията и знанията си в името на бъдещето на нашите обекти на изследване, за да не бъдат те разрушени от действия, които самите ние сме имали силата да предотвратим. Обръщаме се и към пещерняците със спортна и изследователска насоченост, които имат визия как трябва да бъдат използвани и стопанисвани пещерите. С тази инициатива искаме не само да работим за опазването на пещерите, но и да постигнем така необходимия баланс между консервационни и спортнo-туристически дейности. Затова молим всички, които имат визия за това как трябва да се развива пещерното дело да се включат активно, за да подобрим диалога и сътрудничеството помежду си и заедно да стигаме до решения, които са приемливи за всички. Опазването до голяма степен зависи от самите нас – над 70% от пещерите в България се посещават само и единствено от пещерняци.

Бъдете отговорни и активни, включете се в Комисията по опазване на пещерите и карста!

Съгласно решение на УС на БФСп от 7 ноември 2017 г. за актуализиране на Комисията по опазване на пещерите и карста, Станимира Делева е натоварена да инициира и създаде отново работеща комисия.

Всички заинтересовани от опазването на пещерите могат да се свържат със Станимира Делева на електронна поща: stanimira.deleva@ucr.ac.cr и да станат членове на Комисия по опазване на пещерите и карста към БФСп.

Споделяне