Отворено писмо

Отворено писмо от БФСп към пещерняшката общност в България

Уважаеми колеги и приятели пещерняци,

На 23 март 2016 г. Управителният съвет на Българска федерация по спелеология излезе с изявление относно Балканския спелеоложки съюз и предстоящия „10-ти Балкански пещерен сбор”, с организатори БСС и БПД. В изявлението си БФСп посочи цялата хронология на събитията и фактите, довели до взимането на решение за предприемането на конкретни действия от страна на БФСп.

Едно от които бе, цитираме: „БФСп има готовност да поеме организацията на „10-тия балкански спелео събор“ и ще обяви това по време на Общото събрание на БФСп, което ще се състои на 26 март 2016 г.“

На 26 март 2016 година в София се състоя Общо събрание на БФСп. На събранието присъстваха делегати на 19 клуба от 24 редовно отчетени от цялата страна, както и хора от пещерните клубове, дошли да изразят позиция. След дискусия относно Балканския спелеоложки съюз и предстоящия „10-ти юбилеен балкански пещерен сбор“, провела се между всички присъстващи на събранието, се стигна до всеобщо решение по създалата се ситуация към момента:

БФСп няма да поема или участва в организацията на предстоящия „10-ти юбилеен балкански пещерен сбор“ във Враца.

БФСп няма да агитира членовете си да не присъстват на сбора.

БФСп няма да бойкотира балканския сбор чрез неприсъствие.

ОС на БФСп реши да проведе експедиции „Каменополски карст 2016“ и „Врачански балкан 2016” като по този начин изрази несъгласието си с непрозрачното организиране на предстоящия „10-ти юбилеен балкански пещерен сбор“.

Експедициите са част от „Календар с проявите на БФСп” и ще се проведат в съвсем близък район до този на „10-ти юбилеен балкански пещерен сбор”. Експедициите ще са без такса за участие и датите на провеждането им са 21 – 26 юни, като те съвпадат с тези на балканския лагер.

По този начин ще се запази ИДЕЯТА на БСС и пещерняците ще имат възможността да присъстват в района, да се включат пълноценно в планираните експедиции, да посетят интересни пещери, както и да създадат нови запознанства и приятелства със свои колеги от България и чужбина.

Всички пещерняци, които не са планирали или нямат възможността да участват на балканския сбор, са добре дошли на Националните експедиции „Каменополски карст 2016“ и „Врачански балкан 2016”.

Въпреки несъгласието ни с начина на организиране на предстоящия „10-ти юбилеен балкански пещерен сбор” от страна на БСС и БПД, Българска Федерация по Спелеология се надява и ще се радва организацията и провеждането на „10-ия юбилеен балкански пещерен сбор“ да протекат гладко и безаварийно, както и да има голям интерес отстрана на български и чуждестранни пещерняци и на двете мероприятия.

Съвсем скоро УС на БФСп ще публикува информация и повече детайли за предстоящите Национални експедиции „Каменополски карст 2016“ и „Врачански балкан 2016” на уеб сайта и страницата си във фейсбук, както и ще изпрати информация до пещерните клубове.

С уважение,
УС на БФСп

Споделяне