Отчет за експедиция „Духлата – преоткриване”

В периода 30 май – 2 юни 2019г. се проведе експедиция „Духлата – преоткриване”, в п. Духлата, с. Боснек, организирана от СПК „Академик“ – София съвместно с Българска федерация по спелеология.

В експедицията взеха участие 26 души от 5 клуба – СПК „Академик“,  ПК „Под ръбъ“, ПКСУ „София“, ПК „Вертикал“ и ПК „Искър“.

По време на експедицията бяха прекартирани около 800 метра участъци от пещерата – аварийните излизания от реката през пасаж „Виконтина”, „Тесняка на Фикуса”, участъци по „Голямата река” към сифоните, както и зала „Арагонити”. Картите все още се обработват. „Тесняка на Фикуса” е изчистен и проходим.

Бяха направени множество измервания за температура, влажност и радиация. Също така бяха оставени детектори за радон, които ще бъдат извадени и анализирани след около 3 месеца. 

Споделяне