Новогодишно поздравление

От председателя на Българска федерация по спелеология

Скъпи приятели,

В края на годината ще подчертая новите дейности, които започнахме тази година и тези, които ни предстоят през Новата година:

За пръв път от много години насам организирахме Национален пещерен сбор с научно- приложна конференция, дискусионни кръгли маси и презентации за проучване на пещери у нас и в чужбина. На него се събраха над 100 участници от всички пещерни организации в страната, което е една важна крачка напред.

Учредихме Комисия по биоспелеология и сформирахме отново Комисия по обучение и Комисия по опазване на пещерите. Всички те работят много усилено и плодотворно.

С голям успех организирахме 11-тата Европейска среща по пещерно спасяване ECRA в България с 62-ма души участници (41 от които чужденци).

Този месец беше одобрен нов проект на федерацията по Оперативна програма „Добро управление” на структурните фондове на ЕС за подготовка на проект за закон за пещерите. Той ще ни доведе до написване на добър проект за закон за пещерите още в края на следващата година.

Проведохме нови специални курсове по електронно картиране и по Картографиране и географски информационни системи (ГИС), които предизвикаха огромен интерес в пещерняшката общност. Следващата година за пръв път ще проведем курс по Научно-приложни методи, който ще повиши подготовката ни за участие в научни изследвания на пещерите и за използване на научни постижения в търсенето и проучването на пещерите.

Започнахме организиране на Евро Спелео Форум 2019 г. на Европейската федерация по спелеология. Това ще е едно важно представяне на българските пред европейските пещерняци, каквото не е правено от 38 години насам. Включете се в организирането и реализацията на този форум и на съпътсващите го мероприятия (пещерни екскурзии, експедиции и т.н.), за да успеем да се представим достойно пред европейската спелеоложка общност!

БФСп започна подготовка на честване на 90-тата годишнина на организираното пещерно  движение съвместно с БТС, БПД и клубовете извън тях. Като цяло тази година бележим подем в пещерняшките активности и в сплотяването на пещерняшката общност. Ще продължаваме в същата посока.

Пожелавам ви Весела Коледа и щастлива Нова година изпълнена с много нови открития в пещерите по света и у нас!

Да сте здрави и щастливи!

Доц., д-р Явор Шопов,

Председател на Българска федерация по спелеология

––

Снимката е от пещера Crows nest pass, Канада.
Фото: Явор Шопов

Споделяне