Национални квалификационни курсове 2019

Както всяка година и през 2019-та, Българска федерация по спелеология  организира и провежда национални курсове за подготовка на кадри.

За тази година бе планирано курсовете да се  разделят на две части. Първата част приключи. В нея се организираха и проведоха обучения по следните направления: „Основи на вертикалната спелеология“,  „Техническо усъвършенстване“ и „Картиране и научно-приложни методи“.

За втората част от курсовете е предвидено провеждането на обучения за следните квалификации:

 • „Пещерно спасяване“ – Насочен към всички пещерняци, желаещи да се занимават с пещерно-спасителни дейности в пещери, пропасти и по сходни терени. Всички завършили курса ще бъдат поканени да се включат и участват активно в структурата на „Пещерно спасяване“ – България.
 • „Инструктор по спелеология“ – Курсът дава необходимите знания и методи, използвани при обучението на пещерняци.

В отделните курсове ще имат възможност да се включат всички пещерняци, независимо от клубната им принадлежност.

Време, място, настаняване и такси за участие

Съгласно одобрения календарен план на БФСп, националните квалификационни курсове ще се проведат в периода от 18 до 27 октомври 2019 г.

Настаняването ще бъде в Алпийски дом „Вратцата“, намиращ се на територията на гр. Враца,  Врачанска планина, проход Вратцата, 437 м н.в., GPS: 43.190975, 23.532648.

Практическите занимания ще се провеждат в пещерите и на скалите в района на гр. Враца, а теоретичните в Алпийския дом.

Таксата за участие в отделните курсове е 243 лв. Сумата включва всички нощувки (9 бр.) и пълното изхранване на участниците за времето на провеждане на курсовете. В таксата не са включени пътните разходи и застраховки на участниците.

Заплащането на таксата за участие се прави предварително по следните два начина:

 • По банков път по сметката на БФСп, BG83UNCR70001522493116. В основанието за плащане се изписва „Такса за участие в национални курсове“.
 • На ръка в Алпийския дом, непосредствено преди началото на курсовете.

Общи изисквания към участниците

Заявки за участие

Всички кандидати за обучение в квалификационните курсове е необходимо да попълнят и пуснат писмена заявка за участие в съответното обучение.

Крайният срок за получаване на заявките е 6 октомври 2019 г.

Заявките за участие се подават на електронната поща на БФСп: bfs@speleo-bg.org.

На 8 октомври ще бъде съобщено кои курсове ще се проведат, в зависимост от събрания минимален брой участници за всяко отделно обучение.

Други необходими документи

При регистрацията, всички кандидати са длъжни да представят следните допълнителни документи:

 • Документ за самоличност (лична карта, паспорт или шофьорска книжка);
 • Удостоверения или дипломи от завършени квалификационни курсове (Пещерняк, Техническо усъвършенстване, Стажант-инструктор, Картиране и научно-приложни методи);
 • Копие от документ за сключена застраховка „Злополука“, покриваща дейността ни;
 • Документ за преминат периодичен медицински преглед.

Кандидатите непредставили последните два документа ще попълват декларация на място, че са преминали медицински преглед и няма да търсят отговорност от организаторите при настъпване на инцидент.  

Препоръчително е кандидатите да имат необходимия опит, физическа, техническа и теоретична подготовка, за да може курсовете да се проведат ефективно.

Допълнителни изисквания към кандидатите за всеки отделен курс

 „Инструктори по спелеология“

 • завършен курс „Стажант-инструктор“ или завършени курсове „Техническо усъвършенстване“ и „Картиране и научно приложни методи“;
 • участие в провеждането на поне два курса „Пещерняк“ или „Млад пещерняк“;
 • минимум 5 години стаж като пещерняк;
 • минимум 4 души записали се за курса.

„Пещерно спасяване“

 • навършени 18 години;
 • завършен курс „Техническо усъвършенстване“;
 • минимум 3 години стаж като пещерняк;
 • При неспазване на горните три изисквания, кандидата може да представи писмена покана за участие в курса, подготвена от ръководството на „Пещерно спасяване“;
 • минимум 6 души записали се за курса.

Изискване към входящите изпити

За курсове „Инструктор по спелеология“ и „Пещерно спасяване“ – безгрешно преминаване по система с различни елементи (прехвърляния, възел, парапет, пандюл).

Може също да бъде включено и прихващане на пострадал или екипиране на система по усмотрение на инструкторите.

Необходима екипировка

За всички участници в курсовете: облекло, каска с осветление и лична екипировка за проникване в хоризонтални и вертикални пещери. Задължително е екипировката да бъде в добро техническо състояние и без видими нарушения. За курса по „Пещерно спасяване“ е препоръчително да се използва десандьор като съоръжение за спускане,  независимо дали е обикновен или стоп.

Допълнителна екипировка за отделните курсове

„Инструктор по спелеология“: по възможност крачен самохват.

„Пещерно спасяване“: комплект спитарник (с чук, ръкохватка, ключ); 5 карабинера; 6 или 7 мм прусек 8-10 метра; прониквачка; по възможност крачен самохват; ролка; 5 бр. спитове.

Предварителна програма

18 октомври (петък)

След 16: 00 часа – Пристигане и настаняване;

След 17:30 часа – Регистриране, подаване на документите и заплащане на таксата за участие;

От 20:00 часа – Вечеря.

19 октомври (събота)

От 7:30 до 8:30 часа – Закуска;

От 9:00 до 13:00 часа – Входящи изпити за отделните курсове;

От 13:00 до 14:00 часа – Обяд;

От 14:00 до 18:00 часа – Начало на учебните занятия за отделните курсове;

От 19:00 до 20:00 часа – Вечеря;

От 20:00 до 22:00 часа – Вечерни занимания (презентации, филмчета и други занимания).

От 20 до 25 октомври (от неделя до петък включително)

От 7:30 до 8:30 часа – Закуска;

От 9:00 до 18:00 часа – Обучителни занятия (теория или практика), комбинирани с обяд на терен или в Алпийския дом;

От 19:00 до 20:00 часа – Вечеря;

от 20:00 до 22:00 – Вечерни занятия (презентации, филмчета и други занимания).

26 октомври (събота)

От 7:30 до 8:30 часа – Закуска;

От 9:00 до 16:00 часа – Подготовка и провеждане на изпитите в отделните курсове, комбинирани с обяд на терен или в учебния център;

От 17:00 до 18:00 часа – Обявяване на резултатите от изпитите;

От 19:00 до 20:00 – Вечеря;

След 20:00 часа – Вечерни забави (купон и парти изненади).

27 октомври (неделя)

От 9:00 до 10:00 часа – Закуска;

От 10:00 до 12: часа – Почистване, преброяване и подреждане на общата екипировка и техниката, използвани по време на курсовете;

След 12 часа – Отпътуване от Алпийския дом.

Допълнителна информация

Организаторите си запазват правото да правят промени по изискванията и програмата за Националните квалификационни курсове, за което ще уведомят своевременно кандидатите за курсовете.

Желателно е заявките да се получат своевременно, което ще помогне на организаторите за по-пълноценно планиране и провеждане на курсовете.

За допълнителна информация и контакти с организаторите:

Ел. поща: bfs@speleo-bg.org  или  encho.en4ev@gmail.com

Телефон: +359 898 360 429

Енчо Енчев – ръководител на Националните курсове за подготовка на кадри

Споделяне