Национални курсове за подготовка на кадри 2017

English version below

Общи условия

Курсовете за: „Техническо усъвършенстване“, „Инструктор по спелеология“, „Картиране и научно приложни методи“, „Пещерно спасяване“ ще се проведат от 7 до 16 юли 2017 г. в района на с. Карлуково.

Крайният срок за получаване на заявките за участие е 25 юни 2017 г.

Заявки за участие в курса се подават на е-майл адреса на БФСп: bfs@speleo-bg.org

Завките могат да бъдат изтеглени от тук: pdf формат, в docx формат.

Изпратилите заявки за участие в „Националните курсове за подготовка на кадри“ ще получат уведомление на 28 юни дали е събрана необходимата бройка за провеждане на съответния курс.

Настаняването ще бъде в Национален пещерен дом. Тази година ще има възможност за желаещите да спят на палатки до дома, срещу по-ниска такса, като използват в дома бани, тоалетни, столова и лекционни. По този начин няма да заплащат такси за нощувка.

Таксата за курса ще бъде 170 лв. при спане в дома, и 100 лв. при спане на палатка. Тази такса покрива частично прехраната, наем на зали, нощувки и др. Остатъкът е поет от БФСп.

Регистрацията на участниците ще започне на 7 юли (петък) от 17:00 ч. Приемните изпити ще започнат на 8 юли (събота) от 09:00 ч.

Целта на националните курсове е да се повишат уменията на участниците, както и да се уеднаквят техниките и нивото в различните клубове от страната. Те не заменят курс „Пещерняк“, въпреки че част от темите се припокриват, и целта им не е да се научи пропуснатото в него.

Желателно е кандидатите да имат необходимия опит, физическа и техническа подготовка за да може курсовете да се проведат ефективно.

Изисквания към кандидатите за курс

Техническо усъвършенстване – навършени 18 години, завършен курс „Пещерняк“.

Инструктори по спелеология – завършен курс „Стажант-инструктор“ или двата курса „Техническо усъвършенстване“ и „Картиране и научно приложни методи“; участие в поне два курса „Пещерняк“ или „Млад пещерняк“.

Картиране и научно приложни методи – навършени 18 години, завършен курс „Пещерняк“.

Пещерно спасяване – навършени 18 години; завършен курс „Техническо усъвършенстване“ или минимум 3 години стаж като пещерняк.

За всички курсове – кандидатите трябва да представят следните документи:
• Лична карта или паспорт;
• Удостоверения за завършени съответните предишни курсове;
• Оригинален документ за застраховка „Злополука” с покритие минимум 1000 лв.; • Свидетелство за предсъстезателен медицински преглед.

Входящи изпити

За курсове „Техническо усъвършенстване“, „Инструктор по спелеология“ и „Пещерно спасяване“ – безгрешно преминаване по система с различни елементи (прехвърляния, възел, парапет, пандюл).

За курсове „Инструктор по спелеология“ и „Пещерно спасяване“ може да бъде включено и прихващане, по усмотрение на инструкторите.

За курс „Картиране и научно-приложни методи“ – теоретичен тест и практически изпит. Желателно е участниците да носят копие от карнет и карта, върху които са работили, като те може да се и от курс „Пещерняк“.

Необходима екипировка

Техническо усъвършенстване: комплект спитарник (с чук, ръкохватка, ключе); 5 карабинера; 6 мм прусек около 5-6 метра; прониквачка; по възможност крачен самохват.

Инструктори по спелеология: по възможност крачен самохват.

Пещерно спасяване: комплект спитарник (с чук, ръкохватка, ключе); 5 карабинера; 6 мм прусек 8-10 метра; прониквачка; по възможност крачен самохват и ролка.

За всички курсове: лична екипировка за проникване в хоризонтални и вертикални пещери.

(English version)

International caving preparation courses 2017

The Bulgarian Federation of Speleology would like to invite you to participate in its international caving preparation courses. They have been traditionally organized on a national level for a number of years, but they are open for foreign participants as well.

There are four courses offered:
• Technical course – This is aimed at cavers who have recently taken the basic vertical caving course. It teaches advanced rigging, building of anchors, working with drills, improvement of rope technique, self-rescue, etc.
• Cave surveying – Aimed at cavers who have a basic or limited knowledge of cave surveying, but are not proficient in it. It teaches the basics of what a cave map is, various measurement devices used, gathering of data, drawing styles, etc.
• Cave rescue – teaches the fundamental cave rescue techniques like equalized anchors, counterweights and Z-rigs, other techniques and applications, cave rescue organization, stretchers, etc.

General terms

The courses will take place from 7 to 16 July 2017 at the „National caving home“, village of Karlukovo, Bulgaria. Location 43.180623, 24.071061

The deadline for registration is 25 June 2017.

Application forms should be sent to the email address of the BFSp: bfs@speleo-bg.org

Application form „Caving Courses Karlukovo 2017“ in pdf format, „Caving Courses Karlukovo 2017“ in docx format.

All the applicants will receive a confirmation by 28 June if there are enough people registered for the appropriate course. In case there is a low interest, some courses will not take place.

The accommodation will be at the “National caving home”. There is also an option to camp with a tent next to the building and use only facilities there, for a lower fee. Tents and camping equipment is not provided.

The participation fee is 170 Euro for accommodation in the caving home, or 100 Euro if camping.

The fee covers the accommodation, meals, lecture halls, instructors and equipment (only the shared one, not personal camping or caving equipment) for the duration of the course. The fee is payable on site.

The language of communication for foreign participants is English.

The on-site registration of participants will start at 17:00 on 7 July.

The entrance exams will start at 09:00 on 8 July.

Participation requirements

Technical course – at least 18 years of age, completed vertical caving course.

Cave surveying – at least 18 years of age, completed basic caving course, including SRT (single rope technique)

Cave rescue – at least 18 years of age; completed Technical course or a minimum of 3 years caving experience

For all courses the candidates have to present:
• An ID card or passport;
• Certificates for completion of relevant prior courses;
• A proof of having an accident insurance for at least 500 Euro;
• A medical examination document stating that the participant is fit for the above courses. Or a declaration signed on site by each participant, in case they don’t have a medical statement.

Entrance exams

For the Technical and Cave rescue courses – fluent passing of a vertical rope system, including rebelays, traverses, knots, etc.

For the Cave rescue course – rigging and de-rigging of a vertical system, as well as self-rescue.

For Cave surveying – a test and a practical exam to determine the level of the participants. Any participants that have taken parts in cave surveying can bring partial or completed maps of their own, if available.

Required equipment

Technical course: a full bolting kit, 5 carabiners, 5-6 m of 6 mm cord, a transport bag, foot ascender if available.

Cave rescue: a full bolting kit, 5 carabiners, 8-10 m of 6 mm cord, a transport bag, foot ascender and pulley if available.

For all courses: personal equipment for horizontal and vertical caves.

Споделяне