Лятна техническа подготовка на пещерните спасители

В периода от 18 до 20 октомври в района на пещера Банковица, Карлуково се проведе техническа подготовка на пещерните спасители. Участниците в проявата бяха над 50 пещерняци, от които пещерни спасители – 40.

В събота се организираха четири групи. Едната от 14 души с хидрокостюми, имаше за задача да транспортира пострадал през пещерната система Банковица-Голямата вода. Втората група проведе тренировка на скали в Задънен дол. Третата имаше задача да екипира пропастта „Голямата вода“ за влизане и за извличане на пострадал. Четвъртата картира все още некартирани водни части на пещера „Голямата вода“.

Първата група се справи блестящо със задачата си, предвид множеството тесни, кални сифони и полусифони. За 11 часа успяха да преминат през цялата система и да извлекат пострадалия през екипирания изход на „Голямата вода“. Ръководител на групата беше Яни Макулев.

Втората група с ръководител Орлин Атанасов изгради нови системи от двете страни на Задънен дол – два тролея и два балансьора и също изиграха заданието в срок.

Третата група с ръководител Александър Янев също се справи добре със задачата си.

В неделя се проведе задължителния разбор на учебните акции, в който бяха обсъдени същите с оглед на по-доброто им провеждане в бъдеще. Бяха уточнени и местата за допълнително екипиране на характерни пасажи в системата Банковица-Голямата вода.

Тренировката премина  без инциденти и в приятелски дух.

Споделяне