Летни прояви на българските спелеолози

Обучения и подготовка за международни експедиции

Българската федерация по спелеология (БФСп), наследник на Първото българско пещерно дружество, е организация с дългогодишна история, която обединява усилията на пещерняците в страната по проучване на подземните богатства. Традиционно лятото е сезонът за обучения и провеждане на експедиции в България и чужбина.

Всяка година БФСп организира национални курсове за подготовка и усъвършенстване на своите членове.

Тази година обученията се проведоха в района на с. Карлуково, община Луковит, в периода от 17 до 26 юли. По това време се проведе и тренировка за предстоящата експедиция „Тененгебирге 2015“ в Австрия (експедицията е планирана за периода 5-27 септември).

Летните обучения и тренировки са насочени както към млади прохождащи в тъмното пещерняци, така и към вече опитни кадри, които искат да предадат своите знания като инструктури или да се включат в помощ на Пещерното спасяване. Освен новите знания и умения по проникване и проучване на хоризонтални и вертикални пещери, които участниците придобиват, целта на курсовете е още обмяна на опит, уеднакване и усъвършенстване на специфичните техники за работа с въже и алпийски инвентар между различните клубове в страната. За първа година курсовете се провеждат на палатков лагер, с условия близки до експедиционни, което е допълнителен опит особено за младите участници.

Курсовете, които се проведоха в Карлуково са: „Млад пещерняк“, „Техническо усъвършенстване“, „Картиране и научно-приложни методи“; „Пещерно спасяване” и „Инструктори по спелеология“, в които участваха 54 души от 15 клуба от цяла България (Академик, София; ПКСУ София; Черни връх, София; Мездра; Луцифер, Търговище; Варна; Саламандър, Стара Загора; Ъндърграунд, София; Приста, Русе; Академик, Русе; Пълдин, Пловдив; НЕПИАСТ, Бургас; Стрешеро, Враца; Балкан Адвенчър и Хелектит, София).

За втора поредна година фокус се поставя върху младото поколение с курса „Млад пещерняк“, насочен към обучението на деца на възраст под 16 години. Тази година в курса имаше 10 участници, които показаха завиден ентусиазъм, а съвсем скоро планират и първата си експедиция.

Курса за „Техническо усъвършенстване“ привлече 7 участници. По време на обучението се наблегна на уеднаквяване техниката за придвижване във вертикални пещери, също така курсистите научиха как да се прави тролей за преодоляване на препятствия в пещера, полиспасти, необходими при извличане на тежки товари.

В курс „Картиране и научно-приложни методи“ с 5-ма участници, основен акцент беше поставен върху характерните особености при изготвяне на карти на пещери, а новопридобитите знания ще послужат за една стабилна основа за развитие. Поради големия интерес към материята на курса се появи идея за продължението му, което да акцентира върху електронните методи при картиране на пещери и пропасти.

Най-много участници (13), привлече курс „Пещерно спасяване”. Кандидатите за пещерни спасители изучаваха различни техники, използвани при спасяване и извличане на носилка от отвеси, както и при пренасяне през хоризонтални пещери. Бяха проведени лекции за организиране на акция, комуникации в и извън пещера, запознаване с техники използвани за пещерно спасяване в други страни, а в края на курса беше проведена тренировъчна акция във водната пещера „Парниците“.

При курс „Инструктори по спелеология“ с 3-ма участници бе наблегнато на методиките, по които да бъдат обучавани бъдещите пещерняци. Кандидат инструкторите подготвяха и изнасяха лекции пред участниците в курс „Млад пещерняк“, „Техническо усъвършенстване“ и „Пещерно спасяване” и вземаха участие в практики по катерене, проникване в хоризонтални и водни пещери, картиране на пещери. По време на тренировъчно проникване във водната пещера „Парниците“ бяха проучени нови галерии с приблизителна дължина от около 400 метра, които липсват на съществуващата карта на пещерата. Галериите са възходящи и със силен приток на вода, твърде възможно е пещерата да се окаже с още един вход. Предстои допълнително изследване и изготвяне на карта.

Всички участници придобиха необходимите знания и умения за успешното завършване на курсовете и след положен изпит получиха дипломи от Българска федерация по спелеология.

През периода 24-26 юли пак на Карлуково се проведе една от планираните тренировки за експедиция „Тененгебирге 2015“, Австрия. Участниците бяха запознати от ръководителя на експедицията Валери Пелтеков със спецификите на австрийските пещери, целите набелязани за тазгодишната експедиция. По време на тренировката се наблегна основно на издръжливост.

Следващата тренировка за експедицията се проведе в периода 7-9 август в района на с. Гинци, община Годеч и бе насочена към картиране в трудни условия. Основна цел: направа на нова карта на водната пещера Тизоин, дълбока 320м и дълга 360м, към момента 4та по дълбочина в България.

Споделяне