Експедиция „Радейна 2015”, Сърбия

В периода 03-06 септември 2015 г. се проведе Експедиция „Радейна 2015”, Сърбия. Експедицията беше организирана от Спелеоклуб „Мездра” и е част от Календарния план на Българска федерация по спелеология.

В експедицията взеха участие 28 души от следните пещерни клубове: Спелеоклуб „Мездра”, „Саламандър” – Стара Загора, „Академик” – София, „Стрешеро” – Враца, „АСАК” – Сърбия.

По време на експедицията бяха извършени следните дейности:

3 септември
Изграждане на палатков лагер, осигуряване на ток и вода за лагера, подсигурени дърва за огрев, подреждане на инвентара.
След предварително запознаване с документацията се извърши оглед на района около с. Славиня. Беше обходен района около каньона Гърло, открит входа на изворна водна пещера и посетена част от малки водопроявления южно от селото. Измерени бяха рН, температура и електропроводност на посетените водоизточници. Бяха измерени и пукнатини в района на каньона, както и координати на водната пещера. Събрана е пещерна фауна.

4 септември
Разпределяне на участниците на четири работни групи.

Първа група – извърши оглед на карстови форми южно от пътя Радейна – Петрлаш. Бяха огледани 3 по-големи валога. След което извърши оглед на района около Петрлашката пещера с измерване на тектонски елементи, количествата на пониращата вода, нейната рН, електропроводност и температура. Групата посети и района около с. Сенокос. Събрана бе информация за пещери в района около селото. Местен жител е показал входовете на 3 по-малки пещери на левия бряг на каньона под селото. В същия район има данни за други пещери, едната от които с големи обеми. След това местния жител е завел групата до района, където се губят повърхностите води, северно от селото. Показан е входа на пещера губилище, непосредствено над нивото на реката. Според местните жители в пещерата може да се влезе и се стига до езеро, като водата се насочва към Йеловишко врело. На посетените точки са били заснети координати, а на пониращите води са били определени водните количества и хидрохимични показатели. Групата търси и вход на пещера северно от селото. Обходени са въртопи югоизточно от село Петрлаш – открити са два въртопи с огромни размери, които са затлачени. Посетена е и Петрлашката пещера, направени са замервания. Посетено е и с. Сенокос, където с местен водач са посетени 2 пещери /без имена/:
– Първата около 15 метра дълга, ширина около 1 м, височина около 1 метър и завършваща със стеснение, което не може да бъде преминато.
– Втората около 20 метра, от която видимо личи периодичен теч на вода. Завършва със стеснение 20 см х 30 см непреодолимо към момента, но ясно си личи, че водата идва от там. По данни от месния водач в склона има още 3 пещери.

Втора група – Извърши екипиране и картиране на Джамарска пропаст, която е открита миналата година. Пропастта има възможности за продължение.

Трета група – Имаше за основна цел търсене на продължение и нови галерии в Петрлашката пещера. При обхода на Петрлашката пещера не са намерени нови галерии. Събиране на фауна. Беше открит рядък вид прилеп. Беше проведено състезание на младите пещерняци по ориентиране в пещера и откриване на особен вид образование наподобяващо бухал. Обход на район за търсене на нови пещери.

Четвърта група се срещна с местния жител и основен водач за търсене на пещери в района на Петрлаш. След пропастната пещера Джамарска пропаст, бе показана и пещера Данчулица. По-късно групата замина за Бела Паланка, където се срещна с председателя на Академишко Спелеоложко Алпийски клуб АСАК – Белград. Към експедицията се присъедини пещерняк от района, който в следващите два дни участваше активно в дейността.

5 септември
Първа група. Групата се запозна с водосборния района на реката, оттичаща се към България при с. Станянци. Бяха регистрирани и заснети координатите на някои водоизточници в района, включително и на извора при с. Протопопинци. Измерена температура, рН и електропроводност на водата. След което беше посетен извора в с. Петрлаш и измерена температура, рН и електропроводност на водата.

Втора група – имаше задача да картира водна пещера при с. Славина в близост до Славинско гръло /PECINA JEVREJIN/. Дължината й е 65 метра и завършва със сифон. На места водата достига до 1,5 м дълбочина. Температурата и е 12 градуса. По време на картирането се обмени опит в картировъчната дейност между българи и сърби, като това завърши със състезание за най-точна карта на пещерата. GPS координати N 43,1509 E 22,8566 н.в 770 м.

Трета група. При обход за нови пещери беше намерен един разлом, но се оказва безперспективен. С цел проучване на нова пещера беше проникнато в пропастна пещера Данчулица – 20 метра.

Четвърта група – Имаше за задача да проникне и картира пещера Койна Мъртвина. Оказа се, че в пещерата има наличие на газ, доказано с гаснене на пламъка на запалка и затруднено дишане. Това попречи проникването докрай и изследването й. Беше картирана само входната част и снети координати. След което групата отиде на пещера Данчулица, където се събраха с трета група. Пещерата беше екипирана и картирана. След което всички участници пронихнаха и разгледаха пещерата. Бяха открити останки от неолитната епоха, като такива са откривани и в Петрлашката пещера.

6 септември
В последния ден на експедицията беше прибран палатковия лагер и инвентара.

Извърши се основно почистване на района, след което участниците отпътуваха за България.

Споделяне