Курс „Пещерняк“ на „Пещерен клуб – Черни връх“

„Пещерен клуб – Черни връх“ организира и провежда ежегодни курсове за подготовка на пещерняци, посещения в пещери, излети и походи сред природата. Предлага организирани лекции, свързани със специфичните особености на спелеологията и екологията.

В курса „Пещерняк“ се изучават:
– техники на проникване в хоризонтални, вертикални и водни пещери
– първа долекарска помощ
– движение в планината
– оразуване на пещерите и процесите в тях
– изследване и картиране на пещерите
– умения за работа в екип

Ако желаете да се запознаете с красотите, както на българските, така и на пещерите по цял свят, моля заповядайте на 27-ми октомври от 19.00 ч. в клубното помещение на ул. Св. св. Кирил и Методий 42, когато ще се проведе първата лекция.

Телефон за контакт: +359 89 090 8022 (Весела Бубова)

Курс „Пещерняк“ на “Пещерен клуб – Черни връх” във Фейсбук

Споделяне