Курс „Пещерняк“ към Спелео клуб „Ъндърграунд“

Какво представлява курса: курсът се състои от теоретични и практически занятия, обхващащи всички основни правила, понятия и технически елементи, нужни за любителя-спелеолог. Ще се запознаете с историята на пещерното дело, с начина по който са се образували пещерите и красивите образувания в тях. Ще научите как да прониквате в пещери, каква екипировка ви е необходима, как се картират пещери, как се осигурява първа долекарска помощ и още много други интересни неща. Накрая, разбира се ще има изпит и издържалите го ще получат сертификат за завършил курс „Пещерняк”.

Кога се провеждат занятията: теоретични занятия – всеки вторник от 19:30ч, практически занятия – съботно-неделни практики на терен.

Таксата за курса е 90 лв и може да се заплаща и на вноски. В нея са включени застраховка и осигуряването на специализирана екипировка за проникване в пещери и пропасти по време на курса: въжета, карабинери, ленти, седалки, каски, осветление. Вие трябва да си осигурите личната екипировка: палатки, спални чували, шалтета, дрехи за влизане по пещерите и т.н. В тази част ще има другарска взаимопомощ

Споделяне