Курс „Инструктор по спелеология” 2020 г.

В периода 29.08 – 05.09.2020 г. се проведе курс за повишаване на квалификацията и придобиване на звание „Инструктор по спелеология” към БФСп. В учебния център на Пещерен дом с. Карлуково и в привходните части на пещерата Свирчовица осем кандидати от цялата страна преминаха през интензивни теоретични и практически занимания, насочени в областтите психолгия, педагогика, управление на групи и технически специфики при преподаването на ТЕВ (Техниката на единичното въже).

Програмата за обучение започна с тест входно ниво, целящо запознаване със знанията и уменията на кандидатите. Още от този момент се установи голяма разлика в техническата подготовка и в подхода при работа с хора между завършилите курс за спасители и тези с курс техническо усъвършенстване.

Последва ден и половина запознаване с теоретичен материал под формата на лекции, след което участниците бяха организирани на две групи по четирима и в рамките на един ден съставиха разширен план на съдържанието на лекции и упражненията за практики по 10 от темите, преподавани на курс „Пещерняк“. След 40 мин работа по тема, всяка група представяше резултата си на другата и се водеше дискусия. Целите на това упражнение бяха взаимно опознаване, работа в екип, споделяне на знания и презентиране на малко количество материал. Освен това участниците постоянно сменяха групите си, за да може да се види отрано взаимодействието между различните характери. В края на деня чрез жребий се разпределиха 8 теми за индивидуално представяне през седмицата.

На четвъртия ден всеки имаше време за самоподготовка по темата си до обяд. След това в привходните части на Свирчовица се проведе упражнението „Преподаване на спускане с десандьор“. Кандидат-инструкторите бяха разделени по двойки и след демонстрация тренираха обучаване на курсист в този елемент, като си сменяха ролите на курсист и инструктор и първият нарочно допускаше грешки по предварителен списък. Двойките бяха подбрани, така че да са максимално подхождащи си взаимно. Всички се справиха много добре с поставените си задачи и конфликти не се появиха.

На петия ден практиката се състоя отново в привходните части на пещерата Свирчовица. Кандидат-инструкторите бяха разделени по двойки отново подбрани, така че да са максимално несъвместими поради личностни особености. Задачата бе да се екипират първо 4 системи, като всяка двойка обсъжда плановете си за подход с въжето и избира най-безопасната и удобна алтернатива. Още на този етап се получиха конфликти, поради различия в техническата подготовка и трудността на някои от участниците да описват точно, ясно и спокойно идеите си. Практиката продължи с демонстрация и проиграване по двойки на елемените „Обучение за слизане и качване със самохвати” и „Смяна на посоката на движение и слизане с десандьор”. Участниците се справиха без затруднения и пропуски.

В програмата до края всеки следобед имаше индивидуално изнасяне на урок (1 ч) и получаване на обратна връзка от останалите кандидати (30 мин), а по време на сутрешните практики се тренираха за преподаване елементите: възли, екипиране, минаване на прапет, запознаване с карстовите феномени в различни области на България и други.

В последния ден от обучението всички участници се включиха активно като съдии и организатори на всички елементи от състезанията по пещерно-приложни дисциплини. Така имаха възможността да покажат и затвърдят наученото през седмицата.

Последва изпит за изходно ниво и на 06.09.2020 г. успешно завършилите кандидати получиха удостоверенята си за Инструктор по спелеология.

Да пожелаем успех на новите инструктори в предизвикателната им задача оттук нататък!

Боян Шанов

Споделяне