55-та годишнина от основането на Международния спелеоложки съюз

На 16 септември се отбелязва 55-тата годишнина от основането на Международния спелеоложки съюз.

На този ден преди 55 години, през 1965 г. България става една от страните, които основават Международния спелеоложки съюз (UIS), обединяващ спелеолозите от всички страни на света. През годините българи са допринасяли значително за работата му със свои представители в управленските структури и в някои от комисиите.

проф. Любомир Динев, представител на България на учредителния конгрес на UIS. От 1957 до 1985 г. е председател на Българска федерация по пещерно дело.

От 1977 г. проф. Любомир Динев и доц., д-р Пeтър Берон (1989-1997) са членове на Бюрото на UIS по два мандата (1, 2).

През 1989 г. Трифон Даалиев е избран за секретар, а през 1997 г. за Първи вицепрезидент на комисията по Пещерно спасяване към Международния спелеоложки съюз, заемайки този пост до кончината си през ноември 2019 г. (1, 2).

Понастоящем доц., д-р Явор Шопов е президент на комисията по Физикохимия и хидрогеология на карста на Международния спелеоложки съюз и ръководител на две международни програми на UIS за търсене и изследване на пещери (1, 2, 3).

Литература:
1. J.A. Labegalini, A.A. Cigna, A.E. Romero, D. Ford, H. Trimmel, P. Forti, J. James, A. Eavis, K.S. Woo, C. Ek, P. Bosak, F. Nader, J.-P. Bartholeyns: Fifty years of the UIS. 1965–2015. Založba ZRC, 2015. ISBN 9612547858.

2. Бюлетини на Mеждународния спелеоложки съюз (UIS):
http://www.uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=408

3. Комисии на Mеждународния спелеоложки съюз (UIS):
http://www.uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=388

Споделяне