Експедиция „Върбица 2019“

Десет човека, три дни, две карти на пещери, една нова 100 метра дълбока пещера и надежда за нови открития…

От 17 до 19 май 2019 г. се проведе експедиция „Върбица 2019“, организирана от Спелео клуб „Варна“ и Българска федерация по спелеология.

За лагер на експедицията използвахме заслон на ловци от село Ябланово, с които се бяхме сприятелили преди няколко години. Именно те (Али и Мурад) ни упътиха към неизвестна (поне в пещерните среди) пещера, проучването на която се превърна в главна цел на тази експедиция. Останалите задачи бяха обход на района и проверка на няколко по-малки обекта.

Както често се случва не успяхме да тръгнем рано сутринта, както беше предвидено по план, но в крайна сметка около обяд варненската група вече бяхме на заслона. След кратко разпределение на задачите трима отидоха да екипират в пещерата, основна цел на настоящата експедиция. Вечерта всички участници се събрахме в лагера и се разпределиха задачите за следващия ден. 

В събота една група влезе да довърши екипирането, а втора група влезе след тях, за да изготви карта на пещерата. Останалите участници извършваха теренен обход.

Вечерта вече разполагахме с карта на нова 100 метрова пропастна пещера.    

В неделя сутринта група влезе в друга чисто нова пещера, за да я картира. Въртопа ѝ беше отворен две седмици по-рано. Останалите участници се захванаха с махането на огромен дънер в съседен въртоп и след около час успяха да влязат, но след 10-15 метра значително стесни. Усещаше се течение и групата продължи да копае. Въпросната новоотворена пещера ще бъде обект на следващи експедиции в района. 

В експедицията участваха 10 пещерняци от клубовете СК „Варна“, ПКСУ „София“ и ПК „Прилеп“ – Гоце Делчев.

СК „Варна” и БФСп благодарят на всички участници за положените усилия, направили възможно откритието и картирането на нова 100 метра дълбока пещера в района на Котел.

Експедицията е част от държавния спортен календар на БФСП и се финансира частично от Министерството на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2019 г.

Споделяне