Експедиция „Родопи 2018”

Пещерна експедиция „Родопи 2018” се проведе в периода от 24 до 27 май 2018 година в района на град Лъки. В нея взеха участие над 30 пещерняци от СК „Пълдин” Пловдив и ПКСУ „София”. Голяма част от тях бяха курсисти, което им даде възможност да научат нови знания на терен.

Основна задача на експедицията беше локализирането на известни и нови обекти от предни проучвания в района и изчистването на останали недоразумения. В рамките на експедицията бяха локализирани над 50 пещери и ниши и бяха набелязани множество места за работа. Други около 20 координати бяха обработени за добавяне в ГКПБ.

На намерените обекти са взети GPS координати и снимки на входовете, а на новите е направено кратко описание. Изготвена е карта на една от пещерите, открита от миналата експедиция. В пещера Ин Кая е направено описание на видовете и са направени няколко триизмерни модела.

Направени са две облитания с дрон. Освен пещерите в землищата на с. Дряново, с. Борово, с. Белица и гр. Лъки е започната работа и в района на с. Югово.

Експедицията

Експедицията е предхождана от пещерна експедиция „Родопи 2017” и работата предимно на пещерен клуб „Академик” Пловдив през далечните 70-80 години.

През годините се е натрупала информация за множество пещери в района на град Лъки. Тя в горямата си степен е непълна: липсват GPS координати, описания на пещери и достъпа до тях.

С течение на времето наличните описания са станали трудни за разчитане поради естествени промени в природата и такива, породени от човешка дейност (като разширяването на пътища, промяна на мостове и т.н.).

В същото време информацията за пещерите в района е разпръсната между няколко източника. Това са централната картотека на пещерите в България, базата данни от карти на бившия вече клуб „Академик”, информацията събрана от предходната година, описания на пещери в района от клуба в Чепеларе и т.н.

Подготовка

Работата ни в района се предшестваше от дълги нощи сканиране на наличните хартиени карти. Към тях добавихме последната версия на федерационната картотека, която подкарахме под Linux и частично на мобилен телефон. Така събрахме наличната информация на едно място и бяхме готови да се отправим към Лъки.

Опитахме се да устроим лагера на място с по-лесен достъп от предната година, за да улесним ежедневните мисии в района. Месец по-рано избрахме поляна и стартирахме дипломацията.

Обособихме отделна щабна палатка за хранене и друга за инвентар/карти. Осигурихме агрегат за работата на компютрите и принтер на поляната, за да може според случая да подготвяме материали за теренните групи. В повечето случаи имахме радио връзка между групите и лагера, което много подпомогна тяхната работа.

Прогнозата беше за дъждовно време и всеки един от дните валя поне по веднъж, понякога проливен дъжд, понякога кратка градушка.

Въпреки това събрахме данни от около двадесет теренни групи.

Дневник по дни

23.05.2017
Най-нетърпеливите пристигнаха вечерта преди експедицията и се заеха с приготвянето на лагера.

24.05.2018
Пристигна основната група. Заедно с нея и малко лоши новини. Оказа се, че на следващия ден започват строителни дейности на същата поляна, точно под нашите палатки. Трябваше бързо да преместим току-що изградения лагер преди да завали и да дойдат багерите 🙂

Вдигнахме новия лагер, обадихме се в информационния център и други организационни задачи. За следобяда избрахме по-близки обекти в района на село Дряново. Хем за загрявка, хем не оставаше много време по светло. Успехът на групите беше различен, но почти всички се върнаха мокри в лагера.

25.05.2018
По-далечни обекти в района на село Дряново и близките скални венци около с Борово избрахме за втория ден. Локализирахме множество обекти, а други останаха под въпрос. Много от намерените ниши не открихме сред картите в картотеката, а други набелязани от предната година изобщо липсваха. Картирахме „Адамова дупка“, набелязана от предната година.

Здравко разгледа някои по-трудно достъпни скални венци с дрона, а Анелка лови насекоми.

26.05.2018
Отново комбинация от по-далечни пещери за проучване и питанки. Имахме групи, които да се върнат на същите места и да огледат по-внимателно района, за да не стават грешки. Въпреки това отново имахме нови обекти, които не отговарят на съществуващите описания и описания на пещери, които липсваха на терена. Опитите за триизмерни модели в този ден ни се получиха по-добре.

27.05.2018
Като последен ден трябваше да изсушим и приберем багажа. Две групи останаха да изчистят неизвестни около пещери в района на село Борово. По покана на кмета на село Югово една група отиде да се запознае и подготви работа и в този район. В резултат проникнахме в близката пещера и локализирахме две ниши.

Имаме покана да се включим и в следващия празник на селото, който ще се проведе близо до Змейова дупка.

Снимки от експедиция „Родопи 2018″

Още снимки от експедиция „Родопи 2018″

Споделяне