Експедиция „Балкан Адвенчър 2018“

В периода 6-9 април 2018 г. ще се проведе спортна експедиция „Балкан Адвенчър 2018“.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

1. Повишаване на опита и уменията на по-младите пещерняци, участващи в експедицията и обмен между тях и младежи без спелео подготовка.
2. Популяризиране на елементи от пещерното дело чрез съвместни тренинг обучения между младите пещерняци и техни връстници без спелео подготовка.
3. Участието на младежите в тематични мастъркласове, с което ще придобият нови умения.

ЗАНИМАНИЯ

1. Тренировъчни занимания по ориентиране и работа с компас.
/заниманието включва отмерване на разстояния и азимути и движение по дадени координати/

2. Тренировъчни занимания по картиране.
/заниманието включва заснемане на данни и изготвяне на карта по трасе – горска пътека с нанасяне на зададени обекти по нея/

3. Тренировъчни занимания в обследване и изготвяне на окомерна скица
/заниманието включват изготвяне на окомерна скица/

4. Проучване и обход на район.
/заниманието включват обход на даден район, отразяване на актуална информация, вземане на кооординати и маркиране на зададени обекти/

5. Проникване в необлагородена пещера чрез спелео техники.
/заниманието е влизане в хоризонтална пещера с пещерна екипировка/

6. Упражнения и усвояване на полезни възли и приложението им.
/заниманието включва тренинги с основни възли в спелеологията и тяхното приложение/

7. Бивакуване сред природата, изграждане на биваци и видове огнища
/заниманието е тип обмен на полезни практики, свързани с бивакуването, съвместно с представители на скаутското движение в България/

8. Популяризиране на пещерното дело
/заниманието е презентация на различни аспекти от пещерното дело и представяне на клуба пред участниците/

КОНЦЕПЦИЯ

Участниците се разпределят в малки групи /2 участника в група до 20 години + 1 ръководител/.

Групите получават информация за допустимата екипировка и багаж и място, на което трябва да бъдат за начало на експедицията.

Експедицията протича в последователни предизвикателства към групите, в които участниците проявяват своите умения.

В началото на експедицията се провежда опознавателна среща, на която се застъпват темите: „Пещерно дело – история, цели, практики” и „Скаутско движение – история, цели, практики”.

Общи положения

  • Всяка група ще има 1 ръководител и 2 участници.
  • Организаторите поемат разходите за настаняване.
  • Ще има осигурена частично храна.
  • Организаторите не поемат разходите за транспорт на участниците.
  • Всяка група трябва да разполага с транспорт за предвижване между полигоните.
  • Всеки участник и ръководител на група трябва да има лична екипировка за проникване в хоризонтални пещери.
  • Информация за настаняването се дава само на ръководителите на групи.

По време на тренинг лагера ще бъдат заснемани кадри за видеофилм от заниманията.

Допълнителна информация СК „Балкан Адвенчър”:
Весела Димитрова – Чеми, тел.: 0885 612 504

Партньори:
СТД „Бачо Киро” – Дряново
Национална скаутска организация на България
Горско стопанство – Трявна
Ваньо Кръстев – заснемане на кадри за филм

Експедиция „Балкан Адвенчър 2018“ се организира от Българска федерация по спелеология, по инициатива на СК „Балкан Адвенчър”, и е част от календарния план на БФСп за 2018 година. Проявата се осъществява с частичната финансова подкрепа на Министерство на младежта и спорта (ММС) по „Програма за развитие на спорта за всички за 2018 г.“.

Споделяне