Дейност

Среща с институции

На 27 февруари се проведе първа среща по проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“, финансиран по оперативна програма „Добро управление”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Повече

Пещерно-изследователска експедиция в солните пещери на Израел

Проект: Малхам – най-дългата солна пещера в света Осем български пещерняци ще участват в международна пещерно-изследователска експедиция в солните пещери на планината Содом, Израел. Експедицията ще се проведе от 21 февруари до 4 март 2019 г.

Повече

Oдобрен проект

Българска федерация по спелеология има одобрен проект и вече сключен договор по Оперативна програма „Добро управление”.

Повече