Прилепите и пещерняците – безаварийно съвместно съжителство

Ето че настъпи зимата, падна първият сняг, а в пещерите стана по-топло отколкото на повърхността. Вместо да се готвят за празници обаче, прилепите вече спят и са най-щастливи, ако никой не ги буди.

Защо това е важно

Почти всички прилепи в умерените ширини по света прекарват зимата в хибернация – състояние на сведени до минимум жизнени функции и телесна температура изравнена с тази на околната среда.

Целта е преживяване на месеците, през които липсват насекоми, единствено благодарение на запасите от кафява мастна тъкан – същата, която човешките бебета използват, за да се топлят. На всеки няколко нощи прилепите се „събуждат“ за да пият вода, да активират имунната си система и понякога за да си намерят партньор. Нормално, тази активност изразходва 90% от енергийните запаси на животните за цялата зима. Ако „събужданията“ зачестят, например заради безпокойство, целият енергиен резерв ще бъде изчерпан преждевременно и прелепите ще загинат от глад и изтощение.

Ето защо, за да съчетаем приключенията и откритията с опазването на подземните обитатели, можем да спазваме няколко лесни препоръки.

В периода от 1-ви декември до 31-ви март изключваме организираните прояви в следните пещери, доказано обитавани от големи прилепни колонии.

1. Айна ини (Огледалната) Рибино
2. Андъка, Дряново
3. Бачо Киро, Дряново
4. Башовишки печ, Орешец
5. Бисерна (Зандана), Шумен
6. Божкова дупка, Кривня
7. Братановата пещера Бръшлян
8. Варкан, Дружба
9. Водната пещ, Липница
10. Водните дупки, Априлци
11. Гаргина дупка Мостово
12. Голашка минна галерия Голак
13. Голямата (Черната) пещера, Армените
14. Голямата Балабанова дупка, Комщица
15. Голямата въпа, Звездец
16. Гримнина дупка, Черкаски
17. Гъбарника, Красен
18. Деветашката, Деветаки
19. Десни Сухи печ, Долни Лом
20. Дяволското гърло, Триград
21. Еленина дупка, Бяла вода
22. Еменската пещера, Емен
23. Зандана, Долно Черковище
24. Иванова вода, Добростан
25. Калето, Звездец
26. Козарника, Орешец
27. Леви сухи печ, Долни Лом
28. Ледницата, Котел
29. Лястовицата, Гложене
30. Магурата, Рабиша
31. Мандрата (Голямата Микренска пещера), Микре
32. Мандрата, Чавдарци
33. Мануиловата пещера, Рибново
34. Мишин камък, Горна Лука
35. Моровица, Гложене
36. Мусинската пещера, Мусина
37. Новата (Старата) пещера, Пещера
38. Орлова чука, Пепелина
39. Падалото (Изворът на Янтра), Янтра
40. Парасинската пропаст, Бели Мел
41. Парниците, Бежаново
42. Понора, Чирен
43. Рупата, Егрек
44. Ръжишката, Лакатник
45. Самара, Рибино
46. Седларката, Ракита
47. Серапионовата, Люти брод
48. Снежанка, Пещера
49. Сухата пещера, Велинград
50. Съева дупка, Брестница
51. Тангаръчката дупка, Богданово
52. Тошина дупка (Кална мътница), Главаци
53. Урушка маара, Крушуна
54. Ухловица, Могилица
55. Футьовата пещера, Кърпачево
56. Хайдушката, Девенци
57. Шамака, Комщица
58. Шаралийската пещера, Илинденци
59. Юбилейна, Пещера

Ако все пак попаднем на прилепна колония или единични прилепи в пещерата, (независимо в кой период от годината):

1. Преминаваме бързо и тихо.
2. Не осветяваме животните директно.
3. Спираме да почиваме далеч от прилепите.
4. Пушим далеч от прилепите или не пушим изобщо.
5. Ако участъкът е техничен и се преминава бавно, се изчакваме на известно разстояние от прилепите.

Списъкът с пещери, обитавани от големи прилепни колонии през зимния период 1 декември – 31 март, в pdf формат.

Често срещани заблуди

Нищо не съм направил, прилепите не се събудиха.
Когато веднъж бъде обезпокоен, прилепът започва да се „разбужда“, но загряването на тялото до температура, позволяваща излитане, може да отнеме до половин час. Това, че колонията не е излетяла веднага след като сме минала покрай нея, не означава непременно, че не сме я обезпокоили.

Голяма работа, само един-два прилепа се разлетяха.
Много е вероятно един-два прилепа в последствие да разбудят цялата колония.

Каква колония, аз никакви прилепи не видях.
Много често прилепите предпочитат да зимуват във високи кубета или цепнатини в тавана и стените на пещерата. Това, че не ги виждаме, не значи, че не са там. Списъкът с пещери, важни местообитания на прилепите, е продукт на дългогодишен труд на много хора и се актуализира след всеки мониторинг.

От проекти, свързани с прилепните пещери, печелят само биолозите.
Тъй като прилепите са най-строго защитени от закона, тяхното опазване е приоритетно за българските и европейските институции. Проекти, свързани с прилепите и биоспелеологията като цяло, могат да се разширяват и към други дейности като картиране и проучване на нови пещери, обучение на млади пещерняци, издаване на спелеоложки книги и други. Не на последно място, дивата и красива природа е важна за живота на всички.

Членовете на пещерните клубове са основните и често единствените откриватели, изследователи и посетители на подземния свят. Именно поради това, ние всички би трябвало да служим като пример за останалите хора, не като изключение. Освен това, свързаните с опазването на прилепите закони ограничават достъпа до едва 1% от пещерите в България и то само в определени периоди от годината.

Материалът е изготвен от Център за изследване и защита на прилепите

Споделяне