Покана за участие в пещерна експедиция „Емен – 2018”

Експедиция „Емен – 2018” се организира от БФСп и пещерен клуб „Приста”, Русе на 27, 28, 29 и 30 септември, от четвъртък до неделя.

Еменският подрайон е част от Беляковско-Арбанашкия карстов район № 213 и включва землищата на селата Емен, Вишовград и Ново село, Великотърновски окръг. ПК „Приста“ работи без прекъсване в района от 1993 г. Най-популярните пещери там са „Бамбалова дупка” (2923 м), „Русе – 217” (4436 м), „Еменска пещера” (3113 м), „Троана” (2750 м).

Цел на експедицията

Продължаване изследванията от миналогодишната експедиция, търсене на нови части в пещерите и нови входове на повърхността. Приобщаване на младите колеги и присъстващите за първи път гости, към работата в района.

Задачи

1. Търсене на продължения с копаене в пещерите „Русе-217” и „Троана”, „Бамбалова дупка”.
2. Продължаване разкопаването на Понор 218, ако няма СО2.
3. Копаене и картиране на пещери в местността Дядоделювата чешма.
4. Обход, търсене и картиране на нови пещери в землището на селата Емен, Ново село и Вишовград.

Главен ръководител на експедицията ще бъде Сашо Попов от СК „Приста“.

Място

Палатковият лагер ще бъде разположен на 2 км ЮЗ от с. Емен, в началото на гората, (в противоположния на Еменския каньон край на селото), до Понор 218, както беше през 2014 – 2017 г.

GPS координати на лагера: 
N 43/ 07/30.1
E 025/19/40.1 (градуси/минути/секунди).

При сухо време е възможен достъп до лагера с коли по черен път. За справка може да се попита в магазина в центъра на селото. При лошо време колите се паркират при бившата воденица (ловната хижа), в края на селото.

Участници

В експедицията могат да участват неограничен брой пещерняци и гости, заявили участието си, които искат да се запознаят с Еменския карстов район и да помогнат за изследването му.

Условия за участие

Пещерняците, желаещи да участват в работата на експедицията, трябва да имат минимален практически опит в хоризонтални пещери, а за проникване в „Русе-217” – да владеят техника на единичното въже.

За всеки участник е необходима съответната застраховка и да е физически здрав.

Необходима екипировка и съоръжения

Необходима е бивачна екипировка – палатки, шалтета и пр., както и лична екипировка за проникване в хоризонтални мокри (водни) пещери. Екипирането на отвесите в „Русе-217“ се осигуряват от организаторите, а съоръжения за преодоляването им всеки си носи. Съоръжения за картиране се осигуряват от домакините.

Разходи: БФСп и ПК „Приста“ осигуряват храната за участниците в експедицията.

Клубовете и индивидуалните гости, които ще участват, трябва да направят заявка на адрес: speleoclub.prista@gmail.com или на телефон: 0888-22-1234, 0878-472-421 Сашо Попов.

Експедиция „Емен 2018“ се организира от Българска федерация по спелеология, по инициатива на пещерен клуб Приста”, Русе и е част от календарния план на БФСп за 2018 година. Проявата се осъществява с частичната финансова подкрепа на Министерство на младежта и спорта (ММС) по „Програма за развитие на спорта за всички за 2018 г.“.

Снимки:

Споделяне