Пещерна експедиция „Тетевен 2019″

Експедицията е организирана от Българска федерация по спелеология по инициатива на „Пещерен клуб – Черни връх“. Тя е част от календарния план на БФСп за 2019г. година и се финансира частично от Министерството на младежта и спорта.

Място и продължителност на провеждане

Района на р. Черни вит и с. Галата, Тетевен, 10-13 октомври 2019г.

Участници

19 души – членове на пещерни клубове от цялата страна.

В експедицията се включиха участници от общо 7 клуба: ПК Черни връх, София; ПК Искър, София; СК Пълдин, Пловдив; СПК Академик, София; СК Непиаст, Бургас, ПК Прилеп, Гоце Делчев, Пещерно спасяване.

Поставени цели

  • Обход и търсене на нови обекти – в района на с. Галата, общ. Тетевен;
  • Проучване и картиране на пещери, открити по време на експедиция „Тетевен 2018“ – в района на с. Галата, общ. Тетевен;
  • Локализиране, снемане на GPS координати и снимки на входовете на пещери, открити по време на експедиция „Тетевен” 2017“ – в района на с. Черни Вит, общ. Тетевен;
  • Проучване на някои известни пещери и на една открита по време на експедиция „Тетевен 2017“  – в района на с. Черни Вит, общ. Тетевен.

Провеждане на експедицията

Лагерът беше установен в семеен хотел на 250м. от разклона за Черни вит. В първия ден на активна работа беше сформиран 1 екип от пристигналите участници, според предварително планираните задачи. На втория ден на активна работа, този екип направи обход в района на с. Черни Вит в търсене на нови пещери. 

Групата получи материали, необходими за завършването на поставените задачи. Бяха подготвени сухи пакети за обяд по време на обхода.

Участниците бяха инструктирани за процеса на работа.

Вечерта на втория ден пристигнаха повечето участници в експедицията, бяха настанени и бяха разпределени в 6 екипа.

Сутринта на третия ден отново бяха разпределени материали и подготвени сухи пакети за обходите и проникванията.

Повечето цели на експедицията бяха постигнати, благодарение на труда на участниците.

Резултати

В резултат на експедицията бяха открити 4 нови пещери, беше картирана 1 пещера, бяха свалени координатите на 5 пещери. Бяха снимани входовете на 6 пещери. Проучени бяха 8 пещери, 4 от които несъществуващи в картотеката. Беше изчистена неясна информация за някои пещери от предната експедиция.

Споделяне