Първо успешно обединяване на лазерно картиране на пещера с повърхностна 3D картировка

Днес за пръв път беше докладвано успешно интегриране на подземно лазерно картиране на пещера с ЛИДАР с повърхностна 3D картировка на терена с дрон и то на българска пещера.

Прецизен тримерен модел (карта) на п. Проходна, направен с лазерно сканиране с ЛИДАР. Виждат се дори особености на релефа на стените на пещерата, които не се забелязват като си в нея.

Споделяне