Опасни ли са прилепите като преносители на коронавируси?

В условията на пандемия все по актуален става въпроса опасни ли са прилепите като преносители на коронавируси. България е може би най-богатата на прилепи страна в Европа не като брой видове, а като запазено биоразнообразие и техни местообитания с все още многобройни прилепни колонии. Българските пещерняци години наред мирно, съвместно и безопасно съжителстват с прилепите и с техните усилия са опазени много техни важни подземни местообитания.

Можем да кажем на този етап – българските прилепи не са преносители на инфекцията Covid-19.

Предлагаме ви становището по въпроса на EUROBATS – Европейската споразумение за опазване на прилепите.

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРИЛЕПИТЕ И COVID-19
10.04.2020

УВЕДОМЛЕНИЕ ДО СТРАНИТЕ

CMS 2020/005
AEWA 2020/002
EUROBATS 2020/001

8 Април 2020

ФАКТИ ОТНОСНО ПРИЛЕПИТЕ И COVID-19

Докато усилията на държавите по света са насочени към предотвратяване на по-нататъшното разпространение на пандемията от коронавирус (COVID-19), се появиха многобройни сигнали, че различни общности и правителствени власти в някои региони на света са започнали да унищожават прилепи в неуместен опит за борба с болестта.

Чрез това съвместно заявление секретариатите на Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни (CMS), Споразумението за опазване на популациите на европейските видове прилепи (EUROBATS) и Споразумението за опазване на мигриращите видове водолюбиви птици от Африка и Евразия (AEWA) представят тази тревожна ситуация на вниманието на всички държави-членки на споразумението и партньори, за да потърсят помощ за предприемане на действия за справяне с такива дейности. За тази цел трите секретариата, след консултация с експерти по прилепите, консултанти към Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни (CMS), са подготвили следните факти за по-нататъшно разпространение:

  1. Прилепите НЕ РАЗПОСТРАНЯВАТ COVID-19. COVID-19 се предава от хора на други хора.
  2. Няма доказателства, че прилепите директно са заразили хората с COVID-19. Научните изследвания сочат верига от събития, в които може да са участвали прилепи, но най-вероятно само чрез друго животно – междинен гостоприемник.
  3. В природата живеят около 1400 вида прилепи. Много от тях са се приспособили към урбанизираните екосистеми, живеят в дворовете на хората, също в градските паркове, като дори се струпват да нощуват под мостове, без да представляват дори и минимална заплаха за хората.
  4. Прилепите предоставят огромни ползи, сред които опрашване на растенията и разпръскване на семена, както и борба с вредителите, чиято стойност се изчислява на милиарди долари годишно.
  5. Много видове прилепи са „в беда“ и се нуждаят от нашата помощ, за да оцелеят. Десетки видове прилепи са защитени от международните споразумение CMS и EUROBATS, но трябва да се направи много повече, за да се осигури оцеляването на прилепите по целия свят. Въпреки че умъртвяването на прилепи няма да има никакъв ефект върху разпространението на COVID-19, то би повлияло неблагоприятно на консервационния статус на прилепните популации.
  6. Подобни неправилни действия бяха наблюдавани в разгара на птичия грип през 2006 г., с призиви за масово избиване на мигриращите водни птици и отводняване на техните влажни местообитания.

Всички се надяваме, че ситуацията ще се подобри и че извънредното положение ще отпадне след 13 май и мерките прилагани за социална изолация, ще бъдат чувствително облекчени. С нетърпение очакваме отново да практикуваме любимите си занимания в изследването на подземните красоти.

Искаме да ви напомним, че след средата на май започва размножителния сезон на прилепите и те раждат своите малки. Отделните видове правят това в различен период от средата на май до началото на юли. Нека бъдем отговорни и като всяка година да избягваме пещери с летни размножителни колонии. Така ще запазим тези удивителни създания. В тях може би се крие ключа към справянето с настоящата инфекция.

Бъдете здрави и не спирайте да мечтаете за нови подземни открития.

Споделяне