Национални квалификации по спелеология

За поредна година Българска федерация по спелеология ще организира и проведе „Национални квалификации по спелеология“ с цел усъвършенстване на пещерняците на национално ниво.

Възможност за включване имат всички пещерняци, независимо от клубната им принадлежност.

За тази година е предвидено провеждането на следните обучения:

„Основи на вертикалната спелеология“

Целта на обучението е да се уеднакви и повиши техническата подготовка и познания на пещерняците с по-малко опит и знания.

„Техническо усъвършенстване“

Целта на техническото усъвършенстванее повишаване на знанията и техническата подготовка на пещерняците, с натрупан опит и стаж, при практикуването на пещерно дело.

„Картиране и научно-приложни методи“

Участниците ще се научат да събират данни, необходими за изготвянето на карти и описания на пещери, да изчертават и оформят картите като краен продукт, да събират необходимата база от данни при изследването и проучването на пещерите, която е необходима за попълването на Главната картотека на пещерите към БФСп.

„Пещерно спасяване“ и „Инструктор по спелеология“ няма да бъдат проведени на този етап. При възможност да бъдат организирани през есента, допълнително ще бъде изпратена информация до клубовете.

Време, място, настаняване и такси за участие

Съгласно Държавния спортен календар на БФСп, „Националните квалификации по спелеология“ ще се проведат в периода от 7 до 16 юни 2019 г.

Настаняването ще бъде в х. Бачо Киро, Дряново.

Заниманията ще се провеждат в пещерите и на скалите в района на Дряново и в х. Бачо Киро.

Таксата за участие е 190 лв. Сумата включва всички нощувки (9 бр.) и прехраната на участниците за времето на провеждане на „Националните квалификации по спелеология“. В таксата не са включени пътните разходи и застраховки на участниците.

Регистрацията ще започне на 7 юни (петък) от 17:00 ч.

Приемните изпити ще започнат на 8 юни (събота) от 09:00 ч.

Общи изисквания към участниците

Заявки за участие

Всички кандидати за участие в „Националните квалификации по спелеология“ е необходимо да попълнят и пуснат писмена заявка.

От тук може да изтеглите заявки за участие в pdf или в rtf формат:

Крайният срок за получаване на заявките е 31 май 2019 г.

Заявките се подават на електронната поща на БФСп: courses@speleo-bg.org.

До 2 юни ще бъде съобщено кои обучения ще се проведат (за тези, за които има изискване за минимален брой участници).

Други необходими документи

При регистрацията, всички кандидати са длъжни да представят следните допълнителни документи:

 • Документ за самоличност (лична карта, паспорт или шофьорска книжка);
 • Удостоверения или дипломи от завършени квалификационни курсове („Пещерняк“, „Техническо усъвършенстване“, „Стажант-инструктор“, „Картиране и научно-приложни методи“);
 • Копие от документ за сключена застраховка „Злополука“, покриваща дейността ни;
 • Документ за преминат периодичен медицински преглед.

Кандидатите, които не са представили последните два документа, ще попълнят на място декларация, че са преминали медицински преглед и няма да търсят отговорност от организаторите при настъпване на инцидент.

Желателно е кандидатите да имат необходимия опит, физическа и техническа подготовка, за да може обученията да се проведат ефективно.

Допълнителни изисквания към кандидатите

„Основи на вертикалната спелеология“

 • навършени 16 години;
 • завършен курс „Пещерняк“;
 • минимум 5 души записали се за курса.

„Техническо усъвършенстване“

 • навършени 18 години;
 • завършен курс „Пещерняк“;
 • минимум 2 години стаж като пещерняк;
 • минимум 5 души записали се за курса.

„Картиране и научно приложни методи“

 • навършени 16 години;
 • завършен курс „Пещерняк“.

Входящи изпити

За „Основи на вертикалната спелеология“ – преминаване по система, с цел проверка на техническите познания на участниците.

За „Техническо усъвършенстване“ – безгрешно преминаване по система с различни елементи (прехвърляния, възел, парапет, пандюл).

За „Картиране и научно-приложни методи“ – теоретичен тест и практически изпит. Желателно е участниците да носят копие от карнет и карта, върху които са работили, може да сa и от курс „Пещерняк“.

Необходима екипировка

За всички участници в „Национални квалификации по спелеология“: облекло, каска с осветление и лична екипировка за проникване в хоризонтални и вертикални пещери.

Допълнителна екипировка за отделните обучения

„Основи на вертикалната спелеология“: 5 карабинера; 6 или 7 мм прусек около 6-8 метра; прониквачка; по възможност крачен самохват; по възможност комплект спитарник (с чук, ръкохватка, ключ).

„Техническо усъвършенстване“: комплект спитарник (с чук, ръкохватка, ключ); 5 карабинера; 6 или 7 мм прусек около 6-8 метра; прониквачка; по възможност крачен самохват.

„Картиране и научно приложни методи“: лична екипировка за картиране: планшет, милиметрова хартия А4, пособия за чертане – молив, тънкописец, линия, граден кръг.

Допълнителна информация

Организаторите си запазват правото да правят промени по изискванията и програмата за „Националните квалификации по спелеология“, за което ще уведомят своевременно заявилите желание за участие.

Желателно е заявките да се получат своевременно, което ще помогне на организаторите за по-пълноценно планиране и провеждане на курсовете.

За допълнителна информация и въпроси, пишете на: courses@speleo-bg.org.

Споделяне