Национални курсове за подготовка на кадри 2016

Националните курсове за подготовка на кадри: „Техническо усъвършенстване“, „Инструктор по спелеология“, „Картиране и научно приложни методи“, „Пещерно спасяване“ ще се проведат от 16 до 25 септември 2016 г. в района на с. Карлуково.

Заявки за участие в курс се подават на електронната поща на Българска федерация по спелеология: bfs [ at ] speleo-bg.org
Крайният срок за получаване на заявките за участие е 04 септември 2016 г.

Заявка за участие в курс – за принтиране и попълване в pdf формат
Заявка за участие в курс – за попълване в rtf формат

Курсовете ще бъдат проведени на палатков лагер, като ще бъдат осигурени основни битови условия като: големи палатки и маси за провеждане на лекции и картиране, подвижни душове, компостни тоалетни и т.н.

Участниците трябва да си носят лични бивачни съоръжения: палатка, шалте, спален чувал, съдове и прибори за храна.

Таксата за курса ще бъде 100 лв.

Регистрацията на участниците ще започне на 16 септември (петък) от 17:00 ч.
Приемните изпити ще започнат на 17 септември (събота) от 09:00 ч.

Целта на националните курсове е да се повишат уменията на участниците, както и да се уеднаквят техниките и нивото в различните клубове от страната. Те не заменят курс „Пещерняк“, въпреки че част от темите се припокриват, и целта им не е да се научи пропуснатото в него.

Желателно е кандидатите да имат необходимия опит, физическа и техническа подготовка за да може курсовете да се провеждат ефективно.

Изисквания към кандидатите за курс

Техническо усъвършенстване – навършени 18 години, завършен курс „Пещерняк“ и стаж минимум 1 година.

Инструктори по спелеология – завършени курсове „Техническо усъвършенстване“, „Картиране и научно приложни методи“ или „Стажант-инструктор“; участие в поне два курса „Пещерняк“ или „Млад пещерняк“.

Картиране и научно приложни методи – навършени 18 години, завършен курс „Пещерняк“.

Пещерно спасяване – навършени 21 години, завършен курс „Техническо усъвършенстване“ или минимум 3 години стаж като пещерняк.

За всички курсове – кандидатите трябва да представят следните документи:
• Лична карта или паспорт;
• Удостоверения за завършени съответните предишни курсове;
• Оригинален документ за застраховка „Злополука” с покритие минимум 1000 лв.;
• Свидетелство за предсъстезателен медицински преглед.

Входящи изпити

За курсове „Техническо усъвършенстване“, „Инструктор по спелеология“ и „Пещерно спасяване“ – безгрешно преминаване по система с различни елементи (прехвърляния, възел, парапет, пандюл), както и теоретичен тест.

За курсове „Инструктор по спелеология“ и „Пещерно спасяване“ може да бъде включено и прихващане, по усмотрение на инструкторите.

За курс „Картиране и научно-приложни методи“ – теоретичен тест и практически изпит.

Желателно е участниците да носят копие от карнет и карта, върху които са работили, като те може да се и от курс „Пещерняк“.

Необходима екипировка

Техническо усъвършенстване: комплект спитарник; 5 карабинера; прусек около 5-6 метра 6 мм; по възможност крачен самохват.

Инструктори по спелеология: по възможност крачен самохват.

Пещерно спасяване: комплект спитарник; 5 карабинера; прусек 8-10 метра 6 мм; по възможност крачен самохват и ролка.

За всички курсове: лична екипировка за проникване в хоризонтални и вертикални пещери

Изпратилите заявки за участие в „Националните курсове за подготовка на кадри“ ще получат уведомление на 5 септември дали е събрана необходимата бройка за провеждане на съответния курс.

Снимки от „Националните курсове за подготовка на кадри Карлуково 2015″

Споделяне