Библиотека

Атлас на пещерите в България. Благоевградска област.

Това е справочник на събраните данни в Главната картотеката на БФСп в района на Благоевградска област обхващаща Пирин планина представени в подрайони на Северен Пирин, Банско, Разлог, Струмяни, Благоевград, Симитли, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Сатовча, Сандански, Голешево и Славянка – Петрово и Парил към датата на публикуване. Благоевградска област 2021Изтегляне Предназначен е за улеснение на […]

Атлас на пещерите в България. Благоевградска област. Read More »

Книга от 13-ти ЕвроСпелео Форум 2019

От 26 до 29 септември 2019 г., България бе домакин на най-престижния международен спелеоложки форум в Европа, който се провежда ежегодно в избрана от Европейската федерация по спелеология страна.  Под мотото „90 години организирано пещерно движение и 45 години пещерно спасяване в България“ форумът осигури голямо разнообразие от презентации, постерни сесии и симпозиуми на теми

Книга от 13-ти ЕвроСпелео Форум 2019 Read More »

Презентации към Наръчник по спелеология

Презентации към Наръчник по спелеология, разработени по проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“, финансиран по Оперативна програма Добро управление 2014-2020 г., чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Презентации към Наръчник по спелеология Read More »

Наръчник по спелеология

Наръчник по спелеология, разработен по проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“, финансиран по Оперативна програма Добро управление 2014-2020 г., чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Наръчник по спелеология Read More »

Резултати от изпълнение на проект „Устойчиво опазване на прилепната фауна в трансграничната територия”

Основен фокус на проекта „Устойчиво опазване на прилепната фауна в трансграничната територия” (BatsConserve) – Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България INTERREG V-А 2014 – 2020″ e повишаване устойчивостта в опазването на прилепната фауна в трансграничната територия България – Гърция.

Резултати от изпълнение на проект „Устойчиво опазване на прилепната фауна в трансграничната територия” Read More »