Годишник на БФСп

Управителния съвет на БФСп на свое заседание, провело се през месец ноември, реши да изготви Годишник на БФСп за 2015 година. Целта е да се съберат и обобщят всички значими събития: експедиции и прояви на пещерняшка тематика, провели се през 2015 година.

Във връзка с това моля изпращайте ни Вашите материали, истории, разкази и снимки, които отразяват дейността на Вашия клуб през 2015 година и желаете да бъдат включени като информация в годишника.

Материалите може да са оформени като текст тип: разказ, история или отчет.

За улеснение сме изготвили готова форма (приложена по-долу), в която може просто да попълните графите и да приложите снимки, ако има. Формата е ориентировъчна и в никакъв случай задължителна.

Срок за подаване на информация: 31 януари 2016 г.

Приканваме всички клубове, желаещи дейността им да бъде отразена в годишника, да ни изпратят материалите си на ел. поща: bfs@speleo-bg.org

Идеята е годишника да бъде реализиран и разпространен в електронен вид, а при възможност – на хартия и да отразява, по-значимите резултати и постижения на клубовете и техните членове през годината.

Надяваме се на Вашата креативност и с Ваша помощ да възобновим издаването на годишник, който да се превърне в полезно и приятно четиво за пещерняшката общност.

Примерен формуляр

Име на проявата (заглавие за годишника):

Дата (период) на проявата:

Пещерен/и клуб/ове, организатор/и на проявата:

Пещерен/и клуб/ове, взели участие в проявата:

Брой, имена на участниците в проявата (ако са известни):

Държава, район, населено място, пещера/и:

Заложени цели:

Постигнати резултати:

Друго (свободен текст, история):

Имената на човека, подготвил информацията + телефон за връзка (за уточняване на неточности, телефона няма да бъде публикуван никъде)

Снимки: Моля прикачвайте архивирани файлове. Ако искате определен текст под снимка, то приложете и файл с описание тип: име на снимка, текст, автор.

Споделяне