Експедиция „Словачка яма“

В периода от 21 юни до 6 юли 2017 г., български екип от спелеолози ще вземе участие в международна пещерна експедиция „Словачка яма 2017“. Проявата се организира от пещерен клуб „Велебит“ – Хърватска по инициатива на Пещерен клуб и спелео училище „София“.

Въпреки името си, пещерата не се намира в Словакия, а в Хърватска.

„Словачка яма“ е втора по дълбочина пещера в страната със своите 1320 м, както и най-сложна по морфология от трите хърватски пещери с дълбочина над 1000 м. Всички те се намират в национален парк „Северен Велебит“.

Участието на български пещерняци в „Словачка яма 2017“ е резултат от съвместната работа между спелеолози от двете страни и доброто представяне на българските групи по време на предходни експедиции, организирани в дълбоките пещери на Хърватска.

През 2010 г. четирима души от Пещерен клуб и спелео училище „София“ (Енчо Енчев, Антония Влайкова, Владимир Георгиев и Явор Цветанов – Джу) взеха участие в международната експедиция „Лукина яма“. Пещерната система „Лукина яма – Трояма“ води класацията за най-дълбока пещера в Хърватска и е на 15-то място по дълбочина в света. Всички пещерняци от българската група се представиха на ниво и достигнаха до дъното на сухите части на пещерата, намиращи се на -1369 м (пещерата е с обща дълбочина от 1421 м).

Разказът на Джу „Барабар Петко с мъжете„, посветен на експедиция „Лукина яма 2010“.

През 2012 г. група от общо 10 души (девет от ПКСУ „София“ – Александър Колев, Антония Влайкова, Владимир Георгиев, Делчо Топалов – Деката, Енчо Енчев, Павлин Димитров – Папи, Светломир Станчев, Симона Атанасова, Явор Цветанов и един от ПК „Под ръбъ“ – Цветан Костурков) участваха в поредната експедиция свързана с изследването на третата по дълбочина пещера в Хърватска – Велебит. Пещерата е забележителна с това, че в нея се намира най-големия вътрешен отвес в света от -513 м. Всички участници от българска страна стигнаха до дъното на -1026 м.

Дневникът на Тони от експедиция „Велебита 2012“.

История на проучванията на Словачка яма

Пещерата е открита от словашка експедиция през 1995 г., от там и името ѝ, и проучена до -516 м. През 1996 г. съвместна хърватско-словашка група я изследва до около -1000 м, като остават множество непроучени разклонения и паралелни отвеси. През същата година в пещерата са открити и екземпляри от пиявицата Croatobranchus mestrovi, която представлява голям интерес за биоспелеозите. Croatobranchus mestrovi е намирана само в дълбоките пещери на Северен Велебит. За пръв път е открита в Лукина яма през 1994 на дъното на дълбочина от -1392 м.

Croatobranchus mestrovi, Снимка: Антония Влайкова, пещера „Велебит“ на -580 м.

Следва поредица от проучвателни експедиции през годините от 1998 до 2002. Като резултат от тях са намерени множество нови разклонения на пещерата. В пет от проучените галерии е достигната дълбочина от над 1000 м. По време на експедициите от този период е достигната и дълбочината от 1320 м, която я прави втората най-дълбока пещера в Хърватска. Най-ниската точка от пещерата завършва с все още неизследван сифон.

Остават множество тесни участъци с потенциални продължения, както и възможни паралелни отвеси. След 2002 г. не са провеждани експедиции към дънните части на пещерата.

Повече информация и снимки от проучванията в Словачка яма през годините (на английски език).

Цели на експедиция „Словачка яма 2017″

Към момента пещерата е екипирана до -700 м. Изграден е подземен лагер на -350 м.

Българските участници ще поемат основната част от работата на дъното – екипиране на пещерата до -1320 м, изграждане на втори подземен лагер на -1250 м, разширяване на няколко стеснения, намиращи се на около -1280 и -1250 м и последващо проучване на новите галерии.

Основната цел на българската група се намира на -1286 м в каскадата наречена Kišna vrata (Дъждовна врата). Трябва да се преодолее стеснение от около 3 метра, за да стане възможно проучването на пещерата в дълбочина. През 2002 г., при последната експедиция, този участък бил доста мокър, от където идва и името му.

Възможно е извършване на проучване и в Limbo kanal, намиращ се на около -1220 м.

По време на експедицията ще бъде огледан и сифона, намиращ се на -1320 м. Хърватските колеги ще преценят дали е възможно евентуалното му гмуркане. От решението им ще зависи и дали пещерата ще се разекипира в края на експедицията или ще остане екипирана до провеждането на водолазната експедиция, планирана за месец август.

Векторна карта на пещерата с отбелязани целите на експедиция „Словачка яма 2017″ – в пдф формат.

В експедицията ще вземат участие 11 пещерняци от 4 клуба: ПКСУ „София“, СК „Варна“, ПК „Черни връх“ – София и СК „Пълдин“ – Пловдив.

Списък на участниците

Анелия Павлова, СК „Пълдин“ – Пловдив
Антония Влайкова, ПКСУ „София“
Веселин Желязков, ПКСУ „София“
Виолета Желязкова, ПКСУ „София“
Владимир Георгиев, ПКСУ „София“
Енчо Енчев, ПКСУ „София“
Иво Бакалов, ПКСУ „София“
Иво Колчаков, СК „Пълдин“ – Пловдив
Лъчезар Младенов, ПК „Черни връх“ – София
Стефан Златев, СК „Варна“
Христина Дечева, ПКСУ „София“
Явор Цветанов – Джу, ПКСУ „София“

Надяваме се, след края на експедицията, пещерата да се изкачи в класацията на най-дълбоките в света.

От българска страна, проявата се организира от Българска федерация по спелеология, по инициатива на ПКСУ „София“ и е част от международния календарен план на БФСп за 2017 година. Проявата се осъществява с финансовата помощ на Министерство на младежта и спорта.

Снимки от проучването на „Словачка яма“ през годините.

Споделяне