Експедиция „Бански Суходол 2015“

Международна спелео експедиция „Бански суходол“ 2015 г. беше проведена в периода 22 август – 12 септември 2015 г. Организатори: софийските клубове СПК „Академик” София и ПК „Хеликтит” София.

Основните изследователски цели цели включват: проучване в дълбочина на пещерна система БС №9-11, изготвяне на карта, биоспелеоложки и радовони изследвания, проучване на перспективни обекти в района.

Общо като дължина пропастната система БС №9-11 надминава 1100 метра при денивелация от -354 метра, което я нарежда на трето място по дълбочина в България.

В експедицията вземат участие общо 55 души: пещерняци от клубовете ПК „Хеликтит София, СПК „Академик“ София, ПКСУ „София“, ПК „Искър“ София, ПК „Кейвинг“ София, ПК “Под ръбъ” – Церово, ПК „Приста“ Русе, СД „Суткя“ Ракитово, Боян Петров от Център за изследване и защита на прилепите към Национален природонаучен музей, както и хора не членуващи в пещерни клубове. Международното участие беше представено от пещерняци от Иран, Полша, Сърбия и Гърция.

Пълен текст на информацията за експедиция „Бански Суходол 2015″: цели, дейности, резултати, експедиционен дневник и участници, придружен с много снимки и карти на изследваните обекти.

Източник: Константин Стоичков, ПК „Хеликтит” София

Споделяне