БФСп

Промяна в режима на дейностите на природна забележителност пещера „Темната дупка“ на Лакатник

Съвместните усилия на пещерната общност, Комисията по опазване на пещерите и карста към Българската федерация по спелеология, екипа на Националния природонаучен музей-БАН, НСЗП и на всички изследователи на подземната фауна на България дадоха резултат. Като едно добро начало за 2020 г. имаме нова заповед за защитена територия, обявена за защита на пещера. Благодарение на публикуваната …

Промяна в режима на дейностите на природна забележителност пещера „Темната дупка“ на Лакатник Прочетете още »

Курс по електронно картиране на пещери

Българска федерация по спелеология организира курс по електронно картиране на пещери. Целта на курса е да се популяризират съвременни електронни методи за картиране на пещери, които дават по-голяма точност, по-бързи са, улесняват процеса на събиране на данни и изработка на карти, както и много други възможности. Обучението е предвидено за хора, които имат поне минимален …

Курс по електронно картиране на пещери Прочетете още »

Презентации към Наръчник по спелеология

Презентации към Наръчник по спелеология, разработени по проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“, финансиран по Оперативна програма Добро управление 2014-2020 г., чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Наръчник по спелеология

Наръчник по спелеология, разработен по проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“, финансиран по Оперативна програма Добро управление 2014-2020 г., чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Анализ на резултатите от проведено проучване

Анализ на резултатите от проведено онлайн проучване (анкета) по дейност 4 и съпоставка с резултатите от проведеното прочуване по дейност 1 на проект BG05SFOP001-2.009-0045 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в сектор спелеология“, финансиран по Оперативна програма Добро управление 2014-2020 г., чрез Европейския социален фонд на …

Анализ на резултатите от проведено проучване Прочетете още »