Атлас на пещерите в България. Силистренска област

Това е справочник на събраните данни в Главната картотеката на БФСп в района на Силистренска област по общини и селища към датата на публикуване.

Предназначен е за улеснение на всички, които се интересуват от спелеология, за да знаят какво има в картотеката и какво още трябва да се добави.

Изследванията и картния материал са многогодишна работа на много пещерняци и спелеолози от цялата страна, отбелязани, доколкото е известно и възможно, на всеки лист.

Материалите в Главната картотека на пещерите на Българска федерация по Спелеоло-гия са събирани и подреждани от инж. Радуш Радушев /Чичко Радуш/, Здравко Илиев /Здравеца/ и Иво Тачев.

Важно е да се знае, че GPS координатите са взимани по различно време и с различна точност. Те са ориентировъчни и могат да дават доста сериозна грешка.

Електронния вариант на картотеката се намира на адрес https://caves.speleo-bg.org/.

Споделяне