Българска федерация по спелеология има одобрен проект и вече сключен договор по Оперативна програма „Добро управление”.