13та международна конференция по пещерно спасяване, Швейцария

Място: Льо Камп, Ваумаркус, Швейцария (Le Camp, Vaumarcus, Swiss)

Период: 16 – 19 април 2015

Участници:
Представители на Пещерно спасяване България бяха: Антония Влайкова, Владимир Георгиев, Енчо Енчев, д-р Бенжамен Ментешев.

Общо присъстваха 110 участници от 14 страни: България (4), Швейцария (63), Австрия (2), Белгия (3), Канада (2), Хърватска (5), Франция (11), Германия (8), Унгария (3), Италия (3), Холандия (1), Нова Зеландия (2), Словения (2), Русия (1).

Българските представители се включиха активно във всички работни срещи. Участваха с демонстрация на терен на българската носилка, която се ползва при спасителни акции у нас. Общо бяха показани три вида носилки: българска, швейцарска, белгийска. Също така се включиха в демонстрация на телефони, използвани при акции, като общо бяха показани: български и френски жични телефони, безжични Nicola 3 и CaveLink.

И най-голямото признание за нашето спасяване бе поканата за демонстрация на елементи и тролеи с извличане на носилка, като участваха само 3 страни: България, Франция и Швейцария. Въпреки малобройния състав, нашата група успя да демонстрира извличане по отвес с полиспаст и осигуровка; прекачване на тролей преди излизането от отвеса и спускане по наклонен тролей. Според отзивите по-късно, демонстрацията беше много добре приета от публиката, тъй като е била без технически проблеми, семпла и с малко хора. „Българския отбор направи красива тиролска демонстрация в пещерата Вальорб (Vallorbe). Те имат отлично техническо майсторство.“

Освен практическите демонстрации на терен нашите участници се включиха и в работни дискусии и презентации. Д-р Ментешев, като част от медицинската комисия, участва в изготвяне на общи препоръки за унифициране на медицинското оборудване при спасителни акции в пещери, в изготвянето на препоръки относно компетентностите за оказване на долекарска помощ за спелеолози и пещерни спасители, както и на компетентностите на лекарите в пещерното спасяване.

Антония Влайкова участва в презентацията на Европейската асоциация по пещерно спасяване (ECRA) с представяне на новата уеб страница: www.caverescue.eu и фейсбук страницата на организацията.

Пълният текст в pdf формат.

Споделяне