Комисии

Комисия по опазване на пещерите и карста към БФСп

За контакти: доцент д-р Николай Симов, Председател на комисията
e-mail: protection [ at ] speleo-bg.org

Правилник за работата на Комисията по опазване на пещерите и карста към БФСп


Комисия по картиране и документация на пещери към БФСп

За предаване на карти и документи за Картотеката:
Иво Тачев, Председател на Комисията
e-mail: cavesurvey [ at ] mail.bg

Правилник за работата на Комисията по картиране и документация на пещери към БФСп


Комисия по обучение към БФСп

За контакти: Владимир Георгиев, Председател на комисията
e-mail: education [ at ] speleo-bg.org


Комисия по биоспелеология към БФСп

За контакти: Анелия Павлова, Председател на комисията
e-mail: biospeleology [ at ] speleo-bg.org