Комисии

Комисия по опазване на пещерите и карста към БФСп

За контакти: доцент д-р Николай Симов,
e-mail: protection [ at ] speleo-bg.org

Правилник за работата на Комисията по опазване на пещерите и карста към БФСп


Комисия по картиране и документация на пещери към БФСп

За предаване на карти и документи за Картотеката:
Иво Тачев,
e-mail: ivotachev [ at ] mail.bg

Правилник за работата на Комисията по картиране и документация на пещери към БФСп