Комисии

Комисия по опазване на пещерите и карста „Боян Петров“

доц. д-р Николай Симов, Председател на комисията
имейл на комисията: protection [ at ] speleo-bg.org

Правилник за работата на Комисията по опазване на пещерите и карста към БФСп


Комисия по картиране и документация на пещери

Иво Тачев, Председател на комисията
имейл на комисията: cavesurvey [ at ] speleo-bg.org

Правилник за работата на Комисията по картиране и документация на пещери към БФСп


Комисия по обучение

доц. д-р Явор Шопов, ръководител на комисията (временно изпълняващ длъжността Председател)
имейл на комисията: education [ at ] speleo-bg.org


Комисия по биоспелеология

Анелия Павлова, Председател на комисията
имейл на комисията: biospeleology [ at ] speleo-bg.org