Новини

Изявление на БФСп

ИЗЯВЛЕНИЕ на Сдружение „Българска федерация по спелеология“ във връзка със Сдружение „Балканския спелеоложки съюз“ и предстоящия „10-ти балкански спелео събор”

Read More

Становище на БФСп

Становище на Българска федерация по спелеология относно проект на „Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма“, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на туризма на 29 февруари

Read More

Общо събрание на БФСп

Управителният съвет на Българската федерация по спелеология, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и Устава на сдружението свиква общо събрание на колективните членове на 26 март 2016 г. (събота) от 10:30 часа в залата на Национален природонаучен музей, на адрес: гр. София, бул. Цар Освободител № 1.

Read More

Пролетен курс 2016 по пещерно дело на ПКСУ София

И тази пролет Пещерен клуб и спелео училище София организира курс по пещерно дело. Ако искате да научите какво представляват пещерите, от къде са се появили, как да ги посещавате безопасно – независимо дали са хоризонтални, вертикални или водни, има ли съкровища в тях или триглави лами 😉 то добре сте дошли на точното място. Пещерният курс на ПКСУ София продължава около 3 месеца и включва лекции и практики всяка седмица. Начало на курса: 9 март 2016 г.

Read More

Покана за експедиция „Тененгебирге 2016”

Тененгебирге се намира в предната част на Източните Алпи на около 30 км южно от град Залцбург. Масивът е силно карстов, състоящ се предимно от Дакщайнски варовици. В този район се намират забележителни пещери като Айсрайсенвелт (Eisriesenwelt) – най-голямата ледена пещера в света с дължина от 42 км, в която частите с лед са около 1 км, системата Козаностра-Бергер-Платенек (Cosanostraloch-Berger-Platteneck Hoehlesystem) с дълбочина от -1291 м и обща дължина от 30 км.

Read More