БФСп

Състезание по пещерно ориентиране в „Орлова чука”

На 1 април 2017 г. за първи път от 40 години в пещера „Орлова чука” се проведе състезание по пещерно ориентиране. По проект на Българска федерация по спелеология и Спелео клуб „Академик” – Русе към СТПД „Академик” – Русе, финансирано от Министерство на младежта и спорта.

Пълният текст

Покана за експедиция „Тененгебирге 2017”

Експедиция „Тененгебирге 2017“ година ще се проведе в периода: 19 август – 10 септември 2017 г. Организатори: Българска федерация по спелеология и Пещерен клуб и спелео училище „София“.

Пълният текст

Тененгебирге 2016

В периода 19 август – 10 септември 2016 г., се проведе поредната проучвателна пещерна експедиция в планинския масив Тененгебирге, Австрия. Организатори на експедицията: Българска федерация по спелеология и Пещерен клуб и спелео училище „София“. В „Тененгебирге 2016“ участваха 12 пещерняци от 7 клуба: ПКСУ „София”, ПК „Искър” – София,  ПК „Саламандър“ – Стара Загора, ПК „Луцифер“ – Търговище, ПК „Варна“, ПК „Пълдин” – Пловдив и ПК „Хелектит” – София.

Пълният текст

Започва курс „Пещерняк“ на пещерен клуб „Искър”

Курсът включва теория (лекции) и практически занимания, свързани с посещения на едни от най-големите и красиви неблагоустроени пещери в България. Курсистите придобиват умения за безопасно проникване в хоризонтални, вертикални и водни пещери. Курсът е с продължителност 3 месеца и завършва с теоретичен и практически изпит. Успешно завършилите го ще получат сертификат, значка и карта за завършен курс „Пещерняк”. Те придобиват право да проникват в неблагоустроени пещери у нас и в чужбина при спазване на съответното законодателство. Ще могат също да…

Пълният текст

Oбщо събрание на БФСп

Управителният съвет на Българска федерация по спелеология, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква общо събрание на колективните членове на 22 април 2017 г. (събота) от 10:00 часа в заседателната зала на „Национален природонаучен музей”, на адрес: гр. София, бул. Цар Освободител № 1.

Пълният текст