БФСп

Пролетен курс „Пещерняк“ на Пещерен клуб и спелео училище „София“

Какво ще се случва по време на нашия курс? За около 3 месеца и половина – всеки уикенд ще имаме практики по скали и пещери. Един ден през седмицата (сряда, от 19:00 часа) ще провеждаме теоретични занятия. Ще научите: как да се движите по въже – не само надолу на рапели, а и нагоре на самоход (техниката на единичното въже – Single Rope Technique); как да връзвате възли, така че да висите спокойно на тях без да се развързват; как…

Read More

60 години пещерен клуб „Черни връх”

Тази година пещерен клуб Черни връх чества 60 години от своето създаване. Празненството ще се състои на 21-22 април в хижа Добра вода (20 км от гр. Пазарджик, 130 км от гр. София). Всеки член (бивш и настоящ) и приятел на клуба е поканен да сподели празника!

Read More

Международна пещерна експедиция „Израел 2018“

За първи път български спелеолози ще участват в пещерно-изследователска експедиция в Израел. Самата експедиция ще се проведе от 11 до 21 януари в планината Содом. Целта е да се изготви нова съвременна електронна карта на солната пещера Малхaм. Участниците от България са 6 души от Пещерен клуб и спелео училище „София“ и пещерен клуб „Луцифер“ – Търговище. Освен българи ще има по един участник от Германия и Чехия и около 30 от Израел.

Read More

Становище за Пирин

Становище на Международния съюз по спелеология (Union Internationale de Spéléologie – UIS) и на Българска федерация по спелеология, представлявани от доц., д-р Явор Шопов Относно: Проект на решение на Министерски съвет, публикуван на интернет страницата на Министерството на околната среда и водите на 22.11.2017 г.

Read More