БФСп

Спелеология без граници

Фондация за опазване и изследване на пещерите възнамерява да осъществи спелео-проект през 2019-та година в страните от централна Азия. В този проект искаме да изследваме интер-гранични карстови райони, които дълго време са били недостъпни поради различни причини. Тези територии са разположени в отдалечени места, високо в планините и далече от всяка цивилизация. Това са най-дълбоките пещери в Азия, намиращи се на високи планински плата.

Read More

Покана за участие в „Купа Търговище“

Пещерен клуб „Луцифер” – Търговище и БФСп канят всички желаещи да вземат участие в състезанието за „семейни“ двойки „Купа Търговище“. Състезанието ще се проведе от 1 до 2 декември в района на гр. Търговище, хижа Младост.

Read More

Покана за участие в национална пещерна експедиция „Тетевен 2018“

Пещерен клуб „Черни връх”, съвместно с БФСп, организира провеждането на пещерна експедиция „Тетевен 2018“. Експедицията ще се проведе в периода 22-25 ноември 2018 г. Тя е част от календарния план на БФСп за 2018 година и се финансира частично от Министерство на младежта и спорта по „Програма за развитие на спорта за всички за 2018 г.

Read More

Покана за създаване на и включване в Комисия по биоспелеология

ДО ВСИЧКИ КОЛЕГИ – БИОЛОЗИ И ПЕЩЕРНЯЦИ Като естествено следствие от работата на Комисията за опазването на пещерите и карста, се появява нуждата от по-специализирана група, която да работи по въпросите на живота в пещерните екосистеми и да подпомага изследването, опазването и популяризирането им.

Read More